U bent hier

Derde bijscholing voor de EPB-adviseur (professionnels)

De reglementaire evoluties die het voorwerp zijn van het nieuwe « Richtlijnenbesluit » van 26 januari 2017 (uitbreiding en wijziging EPN-methode, nieuwe projectindeling,…) maken het voorwerp van een 3de bijscholing voor alle EPB-adviseurs zodat ze hun kennis kunnen bijwerken.

Zoals voor de vorige bijscholingen, is deze bijscholing verplicht voor een verlengingsaanvraag van de erkenning (ter herinnering is de erkenning van een EPB-adviseur 5 jaar geldig), maar alle EPB-adviseurs zijn sterk aanbevolen deze bijscholing zo snel mogelijk te volgen om up-to-date te zijn met de EPB-regelgeving van toepassing op projecten met indiening van de vergunningsaanvraag vanaf 01 juli 2017. Opgelet, het volgen van de derde bijscholing stelt u niet vrij van het volgen van de vorige bijscholingen.

Doelpubliek:

De EPB-adviseurs

Praktische informatie:

Voor alle praktische informatie kan u zich wenden tot de opleidingsinstellingen die erkende opleidingen tot ‘EPB-adviseur” verstrekken.

  • EETQ  (Environment & Economics for Total Quality) (FR/NL)
  • Mezure (NL)
Datum van de update: 06/10/2021