U bent hier

Opleidingen EPB -verwarming en -klimaatregeling

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • basisopleidingen die toegang geven tot erkenningen voor EPB-verwarming en -klimaatregeling 
  • opleidingen betreffende de verplichte bijscholing om uw erkenningen te behouden.

De erkenningen voorzien in de regelgeving EPB -verwarming en -klimaatregeling 

De regelgeving EPB-verwarming en –klimaatregeling voorziet dat professionals een opleiding volgen en vervolgens een erkenning verkrijgen om verschillende reglementaire handelingen uit te voeren op toestellen/systemen voor verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opleiding/ Erkenning Type toestel/systeem Reglementaire handeling
EPB-
verwarmingketeltechnicus GI 
Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof behalve de toestellen die zowel een bijstelling voor het debiet van de luchtaanvoer als gasaanvoer vereisen. EPB-periodieke controle
EPB-
verwarmingketeltechnicus GII 
Alle verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof
EPB-verwarmingketeltechnicus L Verwarmingsketels die werken op vloeibare brandstof
EPB-verwarmingsadviseur type 1 verwarmingssystemen type 1 EPB-oplevering
EPB-verwarmingsadviseur type 2 verwarmingssystemen 
type 1 en 2
verwarmingssystemen type 2 EPB-diagnose verwarmingssystemen
EPB -klimaatregelingsadviseur klimaatregelingssystemen (>12kW) EPB-diagnose klimaatregelingssystemen
Bekwaamheidscertificaat « Minimaal onderhoudsprogramma en logboek van EPB-verwarmings-en -klimaatregelingssystemen » * klimaatregelingssystemen  en verwarmingssystemen type 2 Uitvoeren van het minimaal onderhoudsprogramma

* In het geval van de opleiding betreffende het uitvoeren van het “minimaal onderhoudsprogramma en het logboek voor EPB-verwarmings- en -klimaatregelingssystemen” volstaat het bekwaamheidscertificaat. De professional hoeft dus geen erkenning aan te vragen bij Leefmilieu Brussel.

Doelstellingen van de opleidingen EPB -verwarming en -klimaatregeling 

Deze opleidingen hebben tot doel de regelgevingsaspecten die van toepassing zijn op verwarmings- en klimaatregelingssystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te onderwijzen. De opleidingen omvatten theoretische en praktische luiken met betrekking tot de reglementaire handelingen en technische opfrissingen.

Ze zijn bijgevolg bedoeld voor mensen die reeds over technische kennis op het gebied van HVAC-installaties beschikken.

De pedagogische documentatie die op onze website beschikbaar is, stelt u in staat bepaalde kennis op te frissen of te verwerven.

Hoe kunt u een erkenning verkrijgen?

Een bekwaamheidscertificaat behalen

Om een erkenning EPB-verwarming of –klimaatregeling te verkrijgen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 

Aanvullende voorwaarden voor de erkenningen van de EPB-klimaatregelingsadviseur

Om de erkenning "EPB-klimaatregelingsadviseur" te verkrijgen, moet bovendien aan de volgende diploma- en ervaringsvereisten worden voldaan (zie art. 5.1.3 van het "EPB-handelingenbesluit verwarming en klimaatregeling" van 21 juni 2018): 

  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of houder zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven, of van een gelijkwaardig attest uitgereikt in een ander gewest of een andere staat;
  • Minstens drie jaar beroepservaring aantonen in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, indien deze ervaring daadwerkelijk in hoofdbezigheid of voltijds gepresteerd werd en minstens vijf jaar als deze ervaring daadwerkelijk als nevenactiviteit of deeltijds gepresteerd werd.

Een erkenningsaanvraag indienen 

Om een erkenning van Leefmilieu Brussel aan te vragen, vult u het overeenkomstige aanvraagformulier (.docx) in en voegt u de vereiste bewijsstukken bij. U moet éénmalig een vergoeding van 50 euro betalen voor alle erkenningen die u tegelijk aanvraagt.

De van Leefmilieu Brussel verkregen erkenning is geldig zolang aan de voorwaarden van het "Handelingenbesluit" hoofdstuk 4, afdeling 2, wordt voldaan. Deze voorwaarden omvatten het opfrissen van kennis door het volgen en/of slagen voor de verplichte bijscholingscursussen. 

Uitzondering voor professionals die belast zijn met de "uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor EPB-verwarmings- en -klimaatregelingssystemen":

  • het bekwaamheidscertificaat van de opleidingscentrum is het bewijsstuk om de functie uit te voeren. In dit geval moet geen erkenningsaanvraag worden ingediend.
  • Een formulier (.pdf) voor het verzamelen van contactgegevens kan op vrijwillige basis worden ingevuld om de e-news EPB- klimaatregeling te ontvangen en/of om te worden opgenomen in een lijst op onze website.

Vrijstellingen voor de opleidingen

De regelgeving EPB -verwarming en –klimaatregeling voorziet de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van een module of een gedeelte van een module van een erkende opleiding. 

Meer informatie in de infofiche betreffende de vrijstellingen EPB-verwarming (.pdf).

Verplichte bijscholingen vóór 30/06/2022

Ingevolge van de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de reglementaire handelingen en de erkenningen, moeten de erkende professionals inzake EPB -verwarming en -klimaatregeling een eerste bijscholing volgen om hun erkenning te behouden.
De erkende EPB -verwarmings- en klimaatregelingsprofessionals hebben nog tot 30 juni 2022 de tijd om de eerste bijscholing te volgen en indien van toepassing, te slagen voor het examen.

Ze worden verzocht zich te richten tot de opleidingsinstellingen die de erkende opleidingen (en examens) organiseren om zich in te schrijven voor de eerste bijscholing.

De betrokken professionals zijn: 

  • EPB -verwarmingsketeltechnicus GI, GII en L
  • EPB -verwarmingsadviseur type 1 (voordien “erkende verwarmingsinstallateur”)
  • EPB -verwarmingsadviseur type 2 (voordien “verwarmingsadviseur”)
  • EPB -klimaatregelingsadviseur

De professionals die voordien “klimaatregelingtechnicus” genoemd werden zijn niet onderhevig aan de verplichting om deze bijscholing te volgen. Hun bekwaamheidscertificaat laat hen rechtsreeks toe om het minimaal onderhoudsprogramma van verwarmings- en klimaatregelingssystemen uit te voeren.

Instellingen waarvan de opleidingen EPB-verwarming erkend zijn door Leefmilieu Brussel

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding (en examens) organiseren.

BRUXELLES FORMATION
(FR)
Website: www.bruxellesformation.be
Contact: entreprises@bruxellesformation.be
Tel: 02/247.04.50
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI
IFAPME CHARLEROI
(FR, NL)

Website: www.charleroi.ifapme.be
Contact: centrepme@centrepme.be
Tel: 071/28.10.00
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
BtecCH
(FR, NL)

Website: www.btecch.be
Contact: info@btecch.be
Tel: 02/558 52 20
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
IFAPME DINANT
(FR)

Website: http://www.dinant.ifapme.be   
Contact: secretariat@cfpmedinant.be   
Tel: 082/21.35.80
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
CENTRE DE COMPETENCE 
FOREM ENVIRONNEMENT MONS
(FR)

Website: www.formation-environnement.be
Contact: environnement.info@forem.be
Tel: 065/ 88 10 20
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
IFAPME NAMUR-BRABANT WALLON
(FR)

Website: www.ifapme.be/centre-ifapme-namurbrabant-wallon
Contact: centre.gembloux@ifapme.be - centre.wavre@ifapme.be
Tel: 081/58.53.63 (Gembloux) of 010/41.95.82 (Wavre)
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
CEFORTEC
(FR)

Website: www.cefortec.be 
Contact: info@cefortec.be
Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
IFAPME MONS BORINAGE CENTRE
(FR)

Website: www.centrembc.be 
Contact: mbc@ifapme.be
Tel: 065/356000
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EFP
(FR)

Website: www.efp.be
Contact: www.efp.be/contact
Tel: 02/370 86 36
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII
EPB -verwarmingsadviseur: type 1 & 2
SYNTRA Midden-Vlaanderen – Campus Alost
(NL)

Website: www.syntra-mvl.be  
Contact: aalst@syntra-mvl.be   
Tel: 053/70 40 60
EPB -verwarmingsketeltechnicus: L, GI, GII

De nodige documenten bestemd voor de instellingen om een opleiding te laden erkennen zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail.

Instellingen waarvan de opleidingen EPB-klimaatregeling erkend zijn door Leefmilieu Brussel

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding (en examens) organiseren.

Odisee
(NL)

Website: http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen-o
Contact: Info.aalst@kahosl.be
Tel: 053/72 71 70
EPB –klimaatregelingsadviseur
Minimaal onderhouds-programma EPB-verwarming en klimaat-regeling  
Wikitech
(FR)

Website: http://www.wikitech.be/
Contact: contact@wikitech.be
Tel: 0495/56 15 21
EPB –klimaatregelingsadviseur
Minimaal onderhouds-programma EPB-verwarming en klimaat-regeling  
Technicity.brussels
(FR)

Website: http://www.technicity.brussels
Contact: info@technicity.brussels 
Tel: 02 435 14 00
EPB –klimaatregelingsadviseur
Minimaal onderhouds-programma EPB-verwarming en klimaat-regeling  
 

De nodige documenten bestemd voor de instellingen om een opleiding te laten erkennen zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail.

Meer informatie

Datum van de update: 06/10/2021