U bent hier

Opleidingen "EPB-verwarmingsketeltechnicus", "EPB-verwarmingsadviseur type 1", "EPB-verwarmingsadviseur type 2" (professionnels)

Er werden vijf afzonderlijke opleidingen gepland om in te spelen op de nieuwe reglementering rond EPB-verwarming:

  • opleiding EPB-verwarmingsketeltechnicus L (verwarmingsketel met vloeibare brandstof) ;
  • opleiding EPB-verwarmingsketeltechnicus GI (atmosferische gasketel of ketel met premixbrander) ;
  • opleiding EPB-verwarmingsketeltechnicus G2  (gasketel met ventilatorbrander) ;
  • opleiding EPB-verwarmingsadviseur type 1 ;
  • opleiding EPB-verwarmingsadviseur type 2.

Doelstelling van de opleidingen

Om erkend te worden beantwoorden de professionelen aan bepaalde voorwaarden. Zo beschikken ze onder meer over een bekwaamheidscertificaat nadat ze met vrucht een opleiding gevolgd hebben en na een geslaagd examen. 
Door Leefmilieu Brussel aangestelde kwaliteitscontrole-instellingen staan in voor de kwaliteitscontrole op de activiteiten van de professionelen.

Documenten voor de erkenning van de EPB-verwarmingsopleidingen

De nodige documenten voor de erkenning van de EPB-verwarmingsopleidingen zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail

Inhoud van de opleidingen:

De opleiding geeft de middelen in handen om te beginnen aan een opdracht als EPB verwarmingstechnicus, en EPB-verwarmingsadviseur zoals gedefinieerd in de EPB-verwarmingsreglementering.

Lijst van de instellingen waarvan de opleidingen (en examens) tot nog toe door Leefmilieu Brussel erkend worden:

"EPB-verwarmingsketeltechnicus"

CENTRE DE COMPETENCE FOREM ENVIRONNEMENT MONS (FR)
(L, GI en GII)
Website : www.formation-environnement.be
E-mail : environnement.info@forem.be
Tel : 065/ 88 10 20

BRUXELLES FORMATION (FR)
(L, GI)
Website : www.bruxellesformation.be
E-mail : entreprises@bruxellesformation.be
Tel : 02/247.04.50

Espace Formation PME (FR) 
(L, GI, GII)
Website: www.efp.be
E-mail: www.efp.be/contact
Tel : 02/370 86 36

CEDICOL Brussel asbl (FR en NL) 
(L, GI, GII)
Website: www.cedicol.be
E-mail: info@cedicol.be
Tel: 02/558 52 20

CEDICOL Mons asbl (FR en NL) 
(L, GI, GII)
Website: www.cedicol.be
E-mail: info@cedicol.be
Tel: 02/558 52 20

CEFORTEC asbl (FR) 
(L, GI, GII)
Website : www.cefortec.be 
E-mail : info@cefortec.be
Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94

IFAPME NAMUR-BRABANT WALLON asbl (FR) 
(L, GI, GII)
Website : www.ifapme.be/centre-ifapme-namurbrabant-wallon
E-mail : centre.gembloux@ifapme.be - centre.wavre@ifapme.be 
Tel: 081/58.53.63 (Gembloux) of 010/41.95.82 (Wavre)

IFAPME CHARLEROI (FR) 
(L, GI, GII)
Website : www.centrepme.be
E-mail : centrepme@centrepme.be 
Tel : 071/28.10.00

IFAPME MONS BORINAGE CENTRE asbl (FR) 
(L en GI) 
Website : www.centrembc.ifapme.be
E-mail : mbc@ifapme.be
Tel : 065/356000

SYNTRA Midden-Vlaanderen – Campus Aalst 
(L, GI, GII) 
Website : www.syntra-mvl.be  
E-mail : aalst@syntra-mvl.be  
Tel : 053/70 40 60

"EPB-verwarmingsadviseur"

Espace Formation PME (FR) 
(type 1 en 2)
Website: www.efpme.be
E-mail: fc@efpme.be
Tel : 02/370 86 36

CEDICOL asbl (FR en NL) 
​(type 1 en 2)
Website : www.cedicol.be
E-mail: info@cedicol.be
Tel: 02/558 52 20

FORMATPME NAMUR-BRABANT WALLON asbl (FR) 
​(type 1 en 2)
Website : www.formatpme.ifapme.be
E-mail: formatpme.crealys@ifapme.be - formatpme.wavre@ifapme.be
Tel: 081/58.53.63 (Créalys) of 010/41.95.82 (Wavre)

IFAPME CHARLEROI (FR) 
​(type 1 en 2)
Website : www.centrepme.be
E-mail : centrepme@centrepme.be 
Tel : 071/28.10.00

IFAPME DINANT (FR) 
​(type 1 en 2)
Website : www.dinant.ifapme.be   
E-mail :secretariat@cfpmedinant.be
Tel : 082/21.35.80

CEFORTEC asbl (FR) 
​(type 1 en 2)
Website : www.cefortec.be 
E-mail : info@cefortec.be
Tel: 04/247 68 91 of 04/247 68 94

Praktische inlichtingen

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding (en examens) organiseren.

Voor meer info over de EPB-verwarmingsreglementering en de actoren hierin.

Datum van de update: 18/12/2020