U bent hier

Opleiding voor EPB-Certificateur Openbaar Gebouw (professionnels)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert de certificateursopleiding binnen de regelgeving met betrekking tot de erkenning van de certificateurs. 
Deze legt vast welke handelingen nieuwe professionelen, de certificateurs, moeten stellen. Leefmilieu Brussel moet de certificateurs erkennen en daarvoor moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze zijn onder andere houder van een geldig opleidingsattest dat aangeeft dat ze met vrucht de opleiding volgden die noodzakelijk is voor het opstellen van de in de aangevraagde erkenning bedoelde certificaten.

Doel en inhoud van de opleiding :

De opleiding maakt de deelnemers vertrouwd met de reglementaire hulpmiddelen en de technieken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun toekomstige functie als Certificateur Openbaar Gebouw.

Toegang tot de erkenning :

Om de erkenning te krijgen van Leefmilieu Brussel als certificateur Openbaar gebouw, moet de kandidaat houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar in een vakgebied dat de energetische aspecten van de gebouwen behandelt.

Lijst van de instellingen waarvan de opleiding Certificateur Openbaar Gebouw momenteel door Leefmilieu Brussel erkend wordt :

Homegrade asbl 
(FR) 
Website:  http://www.homegrade.brussels/   
Email: inscriptions@curbain.be  
Tél: 02/227 42 60

Environment & Economics for Total Quality 
(Fr en NL) 
Website: www.eet-totalquality.com
Email : formation-opleiding@eet-totalquality.com   
Tel : 0486/73.86.23 

Documenten voor de erkenning van de opleiding van certificateur openbaar gebouw

De nodige documenten voor de erkenning van de opleiding zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail.

Praktische inlichtingen :

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding geven. 

Datum van de update: 06/10/2021