U bent hier

De energieaudit

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen.  Zo is de aan de milieuvergunning verbonden energieaudit een manier om het verbruik in het Gewest - en dus de hoeveelheid broeikasgassen - te doen dalen.

Al na de internationale klimaatconferentie in Parijs nam het Brussels Gewest zich voor de uitstoot aan broeikasgassen tegen 2020 met 8,8 % terug te dringen in vergelijking met 2005.

Die doelstelling ligt in de lijn van het Europese voornemen en de Europese richtlijn rond energie-efficiëntie. Die richtlijn verplicht grote bedrijven ( geen kmo's) om de 4 jaar tot een energieaudit.

De informatie in deze rubriek is gebaseerd op de bepalingen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit voor grote bedrijven en de energieaudit verbonden aan de milieuvergunning.

Wat verandert er in Brussel?

De energieaudit is verplicht:

 • voor grote bedrijven
 • voor grote verbruikers die een milieuvergunning aanvragen     

Die verplichte energieaudits geven recht op premie A1 van Leefmilieu Brussel voor de uitvoering van een energieaudit.

Lees ook onze informatiepagina's:

Wie voert de audit uit?

De audit moet worden uitgevoerd door een door Leefmilieu Brussel erkende energieauditeur.

Heeft u interesse om energieauditeur te worden? Surf naar onze pagina :

Wat houdt een energieaudit in?

Uit drie methodes kiest de auditeur geval per geval de meest aangewezen methode.

Auditmethode

Betrokken verbruiker

1.

Audit gebouw

gebouwen uit de tertiaire sector waar het verbruik vooral te maken heeft met verlichting of HVAC:

 • verwarming
 • sanitair warm water
 • ventilatie
 • klimaatregeling

2.

Process audit

voor de industriële sector

3.

Gemengde audit

voor gebouwen met niet enkel een hoog HVAC-verbruik, maar ook andere installaties (winkels, ziekenhuizen,...)

Welke informatie bevat het energierapport?

 • Het energierapport wordt opgesteld nadat de erkende auditeur de installaties verschillende keren bezocht. Hij moet een specifieke procedure volgen in functie van de gekozen methode:
 • sjabloon audit gebouw (.doc)
 • sjabloon process audit (.docx) methodologie (.pdf)
 • sjabloon gemengde audit (.docx)methodologie (.pdf)
 • ›Het rapport omvat een lijst van mogelijke maatregelen te verbetering. Die maatregelen         worden beschreven in termen van:
 • de investerings- en exploitatiekosten
 • de verlaging van het energieverbruik en van de uitstoot van broeikasgassen
 • de daaruit voortvloeiende financiële voordelen
 • de ROI zonder en met premies
 • de betrouwbaarheid van de resultaten
 • De rendabele maatregelen vormen het actieplan.

Welke verplichtingen zijn er aan het actieplan verbonden?

De rendabele maatregelen maken energiebesparingen mogelijk.

De rendabiliteit van maatregelen wordt gedefinieerd aan de hand van een eenvoudige Return on investment:

 • minder dan 5 jaar voor een audit gebouwen en een gemengde audit
 • minder dan 3 jaar voor process audits.

Maatregelen ter verbetering

In overleg met de uitbater of het bedrijf selecteert de auditeur bepaalde maatregelen uit de lijst van alle in het kader van de audit gedefinieerde maatregelen om tot energiebesparingen te komen.

Verplichtingen voor grote verbruikers

Uitbaters die een milieuvergunning aanvragen of grote bedrijven hebben vier jaar de tijd om:

 • ofwel de geselecteerde maatregelen ter verbetering door te voeren (doelstelling rond de middelen)
 • ofwel de vooropgestelde energiebesparingen te realiseren (doelstellingen rond het resultaat)

Hoe een energieaudit indienen bij Leefmilieu Brussel?

« E-audits » is een webplatform, beschikbaar gesteld voor erkende auditeurs om de energieaudits over te maken aan Leefmilieu Brussel. Dit platform wordt gebruikt om:

 • De belangrijkste gegevens m.b.t. de audit in te voeren;
 • De gedetailleerde besparingsmaatregelen in te voeren;
 • Het auditrapport, ondertekend door de auditeur en de aanvrager bij te voegen.

De toegangscodes voor E-audits worden verstrekt bij de afgifte van de erkenning als auditeur voor de milieuvergunning.

Datum van de update: 10/11/2021