U bent hier

Na de werkzaamheden: veiligheidsmaatregelen en afval (professionnels)

a.Vrijgave van de zone als hermetisch afgesloten zone 
b. Vrijgave van de zone als semi-hermetisch afgesloten zone
c.Vrijgave van de werkzone bij de couveusezakmethode
d. Bijzondere veiligheidsmaatregelen voor de lucht- en waterkwaliteit
e. Afvoer van asbesthoudend afval

a.Vrijgave van de zone als hermetisch afgesloten zone 

Aan het eind van de werkzaamheden moet de zone worden 'vrijgegeven'. De demontage van de zone, d.w.z. het verwijderen van het plastic waarmee ze is afgesloten, mag pas in deze fase gebeuren. Deze vrijgavemaatregelen zijn minimaal: een meting voor vrijgave van de lucht en een visuele inspectie van de zone.

 • Een erkend laboratorium verricht ten minste één meting voor vrijgave van de lucht. Tijdens de metingen moet de lucht in de zone worden verstoord en moeten de afzuiginstallaties worden uitgeschakeld.
  Om de afscheiding te mogen verwijderen, moet de waarde van de meting om de zone vrij te geven gelijk zijn aan de waarde die door de federale regelgeving is voorgeschreven om arbeiders te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.
 • Voordat de zone wordt vrijgegeven, moet met een visuele inspectie worden nagegaan of de behandelde plaatsen volledig vrij zijn van zichtbare sporen van asbest.  Na afloop van deze visuele inspectie verklaart de asbestverwijderaar met een attest dat het asbest is verwijderd overeenkomstig het werkplan en dat de zone zuiver is en vrij van zichtbare asbestresten. Wij raden aan het typeformulier te gebruiken, dat de elementen vermeldt die moeten voorkomen in het inspectieverslag.
 • Is het resultaat van de visuele inspectie bevredigend?
  Vernevel een fixeermiddel op de oppervlakken zonder overdaad, zodat er geen ophoping van vloeistof ontstaat.
 •  Is het resultaat van de visuele inspectie niet bevredigend?
  Neem dan de nodige maatregelen om de zone correct te reinigen.

Top

b. Vrijgave van de zone als semi-hermetisch afgesloten zone

Aan het eind van de werkzaamheden moet de zone worden 'vrijgegeven'. De demontage van de zone mag pas plaatsvinden na deze fase. Deze vrijgavemaatregelen:

 • kunnen een meting voor vrijgave van de lucht omvatten als de voorwaarden van de tijdelijke milieuvergunning dit voorschrijven, en
 • omvatten altijd een visuele inspectie van de zone.
 • Als de voorwaarden van de vergunning dit vereisen, verricht een erkend laboratorium een meting voor vrijgave van de lucht. Tijdens deze meting moet de lucht in de zone worden verstoord en moeten de afzuiginstallaties worden uitgeschakeld.
  Om de afscheiding te mogen verwijderen, moet de waarde van de meting om de zone vrij te geven gelijk zijn aan de waarde die door de federale regelgeving is voorgeschreven om arbeiders te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.
 • Voordat de zone wordt vrijgegeven, moet met een visuele inspectie worden nagegaan of de behandelde plaatsen volledig vrij zijn van zichtbare sporen van asbest.  Na afloop van deze visuele inspectie verklaart de asbestverwijderaar met een attest dat het asbest is verwijderd overeenkomstig het werkplan en dat de zone zuiver is en vrij van zichtbare asbestresten. Wij raden aan het typeformulier te gebruiken, dat de elementen vermeldt die moeten voorkomen in het inspectieverslag.
 • Is het resultaat van de visuele inspectie bevredigend?
  Vernevel een fixeermiddel op de oppervlakken zonder overdaad, zodat er geen ophoping van vloeistof ontstaat.
 • Is het resultaat van de visuele inspectie niet bevredigend?
  Neem dan de nodige maatregelen om de zone correct te reinigen.

Top

c.Vrijgave van de werkzone bij de couveusezakmethode

 • Voordat de zone wordt vrijgegeven, moet met een visuele inspectie worden nagegaan of de behandelde plaatsen volledig vrij zijn van zichtbare sporen van asbest.  Na afloop van deze visuele inspectie verklaart de asbestverwijderaar met een attest dat het asbest is verwijderd overeenkomstig het werkplan en dat de zone zuiver is en vrij van zichtbare asbestresten. Een typeformulier bevat de essentie van het inspectieverslag.
 • Is het resultaat van de visuele inspectie bevredigend?
  Vernevel een fixeermiddel op de oppervlakken zonder overdaad, zodat er geen ophoping van vloeistof ontstaat.
 • Is het resultaat van de visuele inspectie niet bevredigend?
  Neem dan de nodige maatregelen om de zone correct te reinigen.
 • Als de voorwaarden van de vergunning dit vereisen, verricht een erkend laboratorium een meting voor vrijgave van de lucht. Tijdens deze meting moet de lucht in de zone worden verstoord en moeten de afzuiginstallaties worden uitgeschakeld.
  Om de afscheiding te mogen verwijderen, moet de waarde van de meting om de zone vrij te geven gelijk zijn aan de waarde die door de federale regelgeving is voorgeschreven om arbeiders te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Top

d. Bijzondere veiligheidsmaatregelen voor de lucht- en waterkwaliteit

 • Altijd na de verwijderings- of inkapselingswerken:
  • de asbestverwijderaar verricht een visuele inspectie en stelt een inspectieverslag op;
 • In speciale omgevingen zoals scholen, kinderdagverblijven, sterk gecontamineerde en stofrijke zones, kunnen geval per geval bijzondere maatregelen worden voorgeschreven, zoals:
  • via verschillende analyses door middel van wrijving nagaan of een gecontamineerd oppervlak correct is gereinigd;
  • via een meting voor vrijgave van de lucht, uitgevoerd door een erkend laboratorium, nagaan of de ruimten nabij de zone niet gecontamineerd zijn.
 • Maak een samenvatting van de metingen van de concentratie van asbestvezels in de lucht. Vermeld elke gemeten waarde.
 • Als de gemeten waarde tijdens de werkzaamheden hoger was dan 0,010 vezels/cm3, moet u deze vergelijken met het resultaat van de meting van asbestvezels die vóór de werkzaamheden werd verricht op dezelfde plaats.
 • Maak een samenvatting van de metingen van de totale concentratie van zwevende deeltjes in het afgevoerde water na filtering ter hoogte van de sassen.

Top

e. Afvoer van asbesthoudend afval

Top
 

Datum van de update: 14/09/2022