U bent hier

Ondernemersgids Werven voor verwijdering en inkapseling van asbest (professionnels)

Hebt u als professional of privépersoon te maken met asbestverwijdering?  Behalve voor zeer kleine werken, moet u een vergunning aanvragen. Wenst u meer te weten over de exploitatievoorwaarden van uw vergunning?
In deze gids leest u alles over uw verplichtingen, maar ook over mogelijke afwijkingen.

Geldt dit voor u? 

Dit geldt niet voor u als:

 • u renovatie- of afbraakwerken gaat verrichten maar hier geen asbest wordt aangetroffen.

      Behalve voor zeer kleine ingrepen, moet u toch een aangifte doen van de werkzaamheden bij de gemeente voordat u met de werkzaamheden start (aangifte van klasse 3  voor rubriek 28 van de ingedeelde inrichtingen) en de door de gemeente opgelegde voorwaarden naleven. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

 • u slechts kleine asbestverwijderings- of -inkapselingswerkzaamheden gaat verrichten, zoals het vervangen van de stopverfvoegen van de ramen, kleine ingrepen op het dak zoals het verwijderen van een kleine oppervlakte golfplaten... dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wanneer u echter een asbesthoudend dak gaat reinigen met hoge druk of in platen gaat boren om zonnepanelen te plaatsen, is wel een vergunning vereist.

Maar zelfs als u geen vergunning moet aanvragen voor uw kleine werkzaamheden, moet u onder andere de algemene voorwaarden in verband met niet-ingedeelde werven naleven die worden opgelegd door het asbestbesluit.

Opgelet :

U moet de gemeente en Leefmilieu Brussel apart aanspreken.

 

Als u bijvoorbeeld een aangifte voor een sloop- of renovatiewerf (rubriek 28) of een aanvraag voor een milieuvergunning indient bij de gemeente, moet u ook:

 • bij Leefmilieu Brussel een aparte vergunning aanvragen voor de verwijdering en inkapseling van het asbest.
 • de federale verplichtingen in verband met asbest naleven.

 U valt onder deze voorwaarden als:

 • u afbraak- of renovatiewerkzaamheden gaat verrichten;
 • uw werk tot doel heeft asbest te verwijderen of in te kapselen om te saneren;
 • bij uw werk asbesthoudende materialen beschadigd kunnen worden zodat er asbestvezels vrijkomen.

U moet dan: 

 • een vergunning aanvragen en
 • al het asbest uit de betreffende zone verwijderen voordat u met de werkzaamheden begint.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Als u niet alle voorwaarden die uw vergunning voorschrijft en de verplichting van het asbestbesluit naleeft, bent u in overtreding. U kunt gestraft worden (boete, gevangenisstraf) en uw werf kan worden stilgelegd. 

Waarom deze voorwaarden? 

De algemene voorwaarden in het asbestbesluit en de bijzondere voorwaarden in uw vergunning hebben als doel:

 • te voorkomen dat het asbest zich tijdens de sloop- of renovatiewerken, tijdens de verwijdering of inkapseling kan verspreiden;
 • de veiligheid en gezondheid van de bevolking te garanderen;
 • het milieu te beschermen, en meer bepaald verontreiniging te voorkomen door bouwafval of afvalwater dat in de riolering wordt geloosd.

Deze gids geeft u meer duidelijkheid over:

Datum van de update: 05/05/2022