U bent hier

Asbest verwijderen

Asbest in uw woning? Wat moet u doen? 

Hebt u asbesthoudende materialen aangetroffen in uw woning? Geen paniek.
Als ze in goede staat zijn, kunt u ze beter laten zitten. U bent namelijk niet verplicht ze te verwijderen zolang u geen werken plant waarbij ze kunnen worden beschadigd. Als dat het geval is, moet u ze wel verwijderen.

In bepaalde gevallen kunt u beter het asbest laten zitten en maatregelen nemen om te voorkomen dat deeltjes vrijkomen in de lucht:

 • afschermen;
 • plaatselijk herstellen, bijvoorbeeld met gipsbanden;
 • inkapselen, bijvoorbeeld door speciale verf aan te brengen.

Geef de aanwezigheid van asbesthoudende materialen altijd duidelijk aan met hiertoe bestemde etiketten. Dit is belangrijk om de personen die ermee in contact komen (technici), te waarschuwen.

Veilig asbest verwijderen: de werkzone isoleren 

Afhankelijk van het risico dat deeltjes in de lucht vrijkomen, moet u een bepaalde methode voor de verwijdering van asbesthoudende materialen toepassen en uw werkzone min of meer hermetisch afsluiten.

U mag een kleine hoeveelheid, niet broze materialen zoals leien, golfplaten of schoorsteenbuizen in asbestcement zelf verwijderen, enkel als ze in goede staat verkeren en gemakkelijk demonteerbaar zijn en dit zonder ze te beschadigen of te breken. U dient dan wel bepaalde voorzorgen te nemen:

 • beveilig de werkzone en draag beschermende kleding en een FFP3-masker;
 • bevochtig het materiaal om te vermijden dat vezels in de lucht vrijkomen;
 • gebruik handgereedschap en trek de stukken één na één met de hand los;
 • verpak het afval afzonderlijk en hermetisch en verwijder het als gevaarlijk afval.

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, lees de infofiche "Asbest in uw woning: praktische tips" (.pdf).

Doe een beroep op een professional als de materialen broos of beschadigd zijn (bv. leidingisolatie, asbesttouw of materialen van het type “Pical”). Asbestverwijdering kan duur zijn. Laat verschillende bestekken opmaken en vergelijk ze.

Asbest verwijderen : een verplichting 

De wetgeving vereist de verwijdering van asbest elke keer dat de werken de asbesthoudende toepassingen aanroeren of dreigen aan te roeren:

 • in het geval van gedeeltelijke of volledige afbraak (inclusief in het geval van een woning);
 • indien men een asbesthoudend materiaal niet intact kan houden tijdens de werken.

Asbest moet dan weggenomen worden voor de werken en verwijderd worden conform aan de milieuwetgeving.

Het afval beheren 

Afval dat asbest bevat, is gevaarlijk afval . Meng het nooit met andere afvalstoffen!

Datum van de update: 05/05/2022

Contact: 

 • Voor informatie over asbest in het algemeen, asbesthoudende materialen, toekomstige asbestverwijderingswerkzaamheden of voor lopende dossiers m.b.t. de aanvraag van een milieuvergunning voor asbestverwijdering:
  • Infodienst : 02 775 75 75
  • Afdeling Vergunningen en partnerschappen: email
 • Voor vragen of klachten betreffende asbestverwijderingswerkzaamheden in uitvoering: