U bent hier

Geannuleerd/uitgesteld - Warmtepomp: keuze en ontwerp (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De opleiding heeft tot doel inzicht aan te reiken om de geschiktheid van de keuze van een warmteproductiesysteem (en eventueel ook koudeproductie) met een warmtepomp (WP) in de Brusselse context te beoordelen en dit met betrekking tot de bijzonderheden van hun project (eengezinswoning, meergezinswoning of tertiair gebouw).

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

  • de geschiktheid van de installatie van een warmtepomp in uw projet te analyseren;
  • de technische effecten inzake integratie en regeling te beoordelen;
  • de financiële impact van de oplossing (investering, exploitatie- en onderhoudskosten) te beoordelen.

Pedagogische aanpak

Na een beknopte introductie, waarin de werkingsprincipes van de warmtepomp worden opgefrist, zal de eerste dag gewijd zijn aan de identificatie van mogelijke oplossingen evenals aan de optimalisering van de ontwerpkeuzes. De verschillende warmtepomptechnologieën zullen worden voorgesteld met betrekking tot de verwachte energie-, milieu- en financiële prestaties. De aandacht van de vakmensen zal worden gevestigd op de volgende aspecten: systeemregeling, koudebron, geothermisch potentieel, eindeenheden. De dag wordt afgesloten met een workshop waarin u een preselectie zal maken van een systeem met geïntegreerde warmtepomp en dit voor verschillende projecttypes.

De tweede dag is meer praktijkgericht. Het eerste deel van de dag wordt aan de EPB-benadering van de warmtepomp en de voorstelling van riothermie gewijd. Vervolgens komen getuigenissen van aannemers en bouwheren aan bod, die ervoor gekozen hebben warmtepompen te installeren. 

Aandachtspunten

  • Voorwaarden voor deelname: een minimale kennis van systemen voor warmte- en koudeproductie zodat er niet te veel tijd wordt verloren aan het opfrissen van de theoretische kennis van de deelnemers.
  • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voorvakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma     

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs 

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: maandag 23 et 30 maart 2020 
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL). 

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel
•    E-mail: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 21 februari 2020

De kandidaten ontvangen op vrijdag 28 februari 2020 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 11/05/2020