U bent hier

Geannuleerd/uitgesteld - Hergebruik van materialen en bouwelelementen (professionnels)

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar veld. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Hergebruik van materialen en bouwelementen
 • Circulair en omkeerbaar ontwerpen

Doelstellingen van de opleidingscyclus 

 • Het herwaarderen en hergebruiken van materialen of bouwelementen voorrang geven en de afvalproductie minimaliseren.
 • De vakmensen uit de bouwsector de nodige tools ter beschikking stellen voor de integratie van het hergebruik en de beperking van de afvalproductie in hun project voor het ontwerpen/renoveren van gebouwen. Het gaat om tools ter ondersteuning van het hergebruik en van het opstellen van technische bestekbepalingen en inventarissen voorafgaand aan de sloop.
 • Openbare opdrachtgevers stimuleren om een pioniersrol op te nemen in het hergebruik van materialen en bouwelementen in de openbare sector.

Verworven vaardigheden

 • De opleiding wordt opgebouwd rond de fasen waarin hergebruik mogelijk is in het project, van de ontwerpfase tot de levering en het onderhoud van het gebouw, om het afval te beperken en de logistiek op de bouwplaats te optimaliseren:
  • Technische bestekbepalingen en keuzehulpmiddelen
  • Materiaalkeuze en milieu-impact 
  • Bepaling van prioriteiten en inventarisering voorafgaand aan de sloop van bouwelementen die beschikbaar zijn bij de renovatie 
  • Tijdens gerichte presentaties worden voorbeelden gegeven van een geïntegreerde aanpak en goede praktijken op het vlak van hergebruik.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • de concepten van en de voorwaarden voor het hergebruik in de bouwsector te begrijpen;
 • de principes van het hergebruik in uw projecten te integreren en het hergebruik in bestekken op te nemen om het te bevorderen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de inleiding wordt de basis voor het hergebruik gelegd door volgende vragen te beantwoorden: welke uitdagingen voor het Gewest, welke doelstellingen, en welk reglementair kader?

De rest van de eerste dag wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodologieën die het hergebruik tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase bevorderen.

Tijdens de tweede opleidingsdag komen de praktische aspecten van het hergebruik in het kader van overheidsopdrachten aan bod via theoretische aanbevelingen en praktijkvoorbeelden. Tot slot worden de tools voorgesteld die reeds tijdens de ontwerpfase toelaten rekening te houden met de levenscyclus van de materialen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma 

Download het programma (.pdf). 

Agenda en prijs 

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: donderdag 26 maart en 2 april 2020
 • Prijs: 100 euro (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90% van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL). 

Inlichtingen en inschrijvingen 

Toegang tot het online-inschrijvingsformulier 

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 06 maart 2020

De kandidaten ontvangen op vrijdag 13 maart 2020 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 11/05/2020