U bent hier

Verlichting: ontwerp en afstelling

Doelstelling van de opleidingscyclus

Of het nu het ontwerp of de uitvoering van een audit van een verlichtingsinstallatie betreft, comfort en energiebesparing zijn twee cruciale uitdagingen. Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de sleutels voor de uitvoering van performante verlichtingsinstallaties in tertiaire gebouwen aan te reiken.

De opleiding omvat het volgende:

 • Een inleiding tot de theoretische principes: fotometrische grootheden en parameters van visueel comfort
 • De voorstelling van verschillende verlichtingstechnologieën evenals de bepalende elementen voor het ontwerp van de verlichtingssystemen.
 • De complementariteit(en) tussen natuurlijke en kunstmatige verlichting en de dimensionering ervan.

Door middel van een rode-draadoefening kunnen deelnemers het geheel van deze parameters aanpassen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • exacte verwachtingen te formuleren met behulp van een gepast vocabularium (inzake het verwachte comfort, energieverbruik en/of de esthetiek van een product)
 • de resultaten van een studie van natuurlijke en/of kunstmatige verlichting te interpreteren
 • een eenvoudige studie van kunstmatige verlichting uit te voeren
 • snel een audit van een bestaande installatie uit te voeren en er vervolgens verbeteringspistes uit af te leiden

Pedagogische aanpak

De eerste dag ligt de focus op kunstmatige verlichting, met inbegrip van de theoretische, regelgevings- en praktische aspecten.

De tweede dag wordt in twee delen opgesplitst: de ochtend wordt aan natuurlijke verlichting gewijd en de namiddag aan het uitvoeren van een eenvoudige kunstverlichtingsaudit.

Om de opleiding te illustreren, worden verscheidene gevalstudies en becijferde praktijkvoorbeelden van ontwerp en relighting voorgesteld.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding is bestemd voor vakmensen uit de bouwsector die verlichtingssystemen in gebouwen willen optimaliseren maar niet (of nauwelijks) over kennis ter zake beschikken. De opleiding behandelt de theoretische basisprincipes van natuurlijke en kunstmatige verlichting om verlichtingsstudies juist te kunnen interpreteren en de dialoog met gespecialiseerde studiebureaus aan te gaan. De opleiding is dus niet gericht op professionals die hun competenties op het vlak van de studie en het ontwerp van verlichtingsoplossingen willen vergroten.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken, installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …).

Programma

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 25 mei en 1ste juni 2021
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel (of  online)

Covid-19: Om onze seminaries en opleidingen op een veilige manier te organiseren, neemt Leefmilieu Brussel alle nodige voorzorgsmaatregelen conform de gezondheidsaanbevelingen.
In geval van annulatie of nieuwe aanpassingen zal iedereen die ingeschreven is hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden per e-mail.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 30 april 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 7 mei 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 14/04/2021