U bent hier

Ventilatie: ontwerp en asfstelling (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor ventilatie.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal de volgende thema’s behandelen vanuit de invalshoek van het verzekeren van een goede luchtkwaliteit en/of klimaatregeling:

 • vaststelling van de behoeften,
 • toepasselijke reglementering (EPB),
 • technologieën en rendementen,
 • dimensionering,
 • afstelling,
 • monitoring en onderhoud.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • de uitdagingen verbonden aan de ventilatie in het kader van een energie-efficiënt ontwerp te begrijpen;
 • de impact van een ventilatiesysteem op het verbruik, de kosten en het comfort (op thermisch en respiratoir vlak) te bepalen;
 • de behoeften en eisen (op technisch en reglementair vlak) waarmee bij het ontwerp van ventilatie-installaties (in residentiële en tertiaire gebouwen) rekening moet worden gehouden, te evalueren en op deze bases een eerste keuze te maken (type systeem, centralisatie/decentralisatie, regeling,…);
 • tot de voordimensionering van een eenvoudig ventilatienet voor residentiële en tertiaire gebouwen over te gaan.

Pedagogische aanpak

Tijdens de 2 opleidingsdagen wordt gewerkt met praktische oefeningen.

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.
 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 09 en 16 maart 2021
 • Prijs: Gratis

Plaats

De opleiding zal online gegeven worden.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 12 februari 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 19 februari 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 14/04/2021