U bent hier

Houtbouw in Brussel (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleiding wil de kennis en tools aanreiken waarmee de geschiktheid van een houtbouwproject in Brussel kunnen beoordelen en een duurzaam project kunnen uitwerken dat aan de stedelijke context is aangepast en waarbij de specifieke eigenschappen van deze bouwwijze optimaal worden benut.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

  • de geschiktheid van een houtbouwsysteem te beoordelen in vergelijking met een traditioneel bouwsysteem;
  • uit de bestaande bouwsystemen het meest geschikte systeem voor hun project te selecteren;
  • een performante, dichte en duurzame gebouwschil te ontwerpen, rekening houdend met het geselecteerde systeem.

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen uitgebreid worden geïllustreerd met concrete gevalstudies. Ze worden gegeven door deskundigen ter zake, met terreinervaring. In de verschillende uiteenzettingen komen de voor- en nadelen van houtbouw aan bod.

In plaats van een bezoek te organiseren om de kennis over een specifiek bouwsysteem te verdiepen, geven we er de voorkeur aan een halve dag te wijden aan getuigenissen van vakmensen. Deze laatsten beschikken over een uitgebreide concrete ervaring met houtbouwprojecten, en zullen hun respectieve visie met ons delen.

Aandachtspunten

Basiskennis van bouwfysica en energieprestatieconcepten is vereist. De opleiding focust immers op de toepassing van deze concepten op de houtbouw.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Programma        

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: donderdag 7 et 14 januari
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 4 december 2020

De kandidaten ontvangen op vrijdag 11 december 2020 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 28/09/2020