U bent hier

Gerecycleerde granulaten en de bodemregelgeving (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De productie van gerecycleerde granulaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op 2 miljoen ton geraamd; 91 % daarvan wordt gedowncycled (bijv. gebruikt voor onderfunderingen). Doel van deze opleidingsdag: sleutelelementen aanreiken om beter te anticiperen op de circulariteit van granulaten in een project.

Verworven vaardigheden

In de opleiding, toegespitst op het verband tussen de bodemregelgeving en het gebruik van gerecycleerde granulaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal het volgende aan bod komen:

 • De bodem- en afvalstoffenregelgevingen en hun overlappende bepalingen
 • De code van goede praktijk
 • De toekomstige wetgeving betreffende het gebruik van granulaten in de bodem
 • De voorwaarden waaraan moet worden voldaan in het kader van een milieuvergunning
 • Er zal eveneens kort worden gefocust op andere mogelijke toepassingen van gerecycleerde granulaten in de bouw (betongranulaten,…). 

Op het einde van deze module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de (technische, programmatische en reglementaire) eisen te identificeren waarmee bij de ontwikkeling van een project rekening moet worden gehouden;
 • te anticiperen op de specifieke punten verbonden aan de circulariteit van granulaten om moeilijkheden voor en tijdens de werken te voorkomen;
 • de code van goede praktijk voor een goed gebruik van gerecycleerde granulaten toe te passen.

Pedagogische aanpak

De opleidingsdag zal worden opgesplitst in een halve dag voor de theoretische aspecten van het behandelde thema (wetgevingsaspecten, goede praktijken, vergunningen,…) en in een halve dag besteed aan de praktijkervaring van actoren uit de bouw.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma        

 • HET PROGRAMMA ZAL BINNENKORT BEZSCHIKBAAR ZIJN

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datum: maandag 07 december 2020
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 06 november 2020

De kandidaten ontvangen op vrijdag 13 november 2020 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 28/09/2020