U bent hier

EPB - Opleiding EPB-klimaatregelingsadviseur en opleiding betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek van klimaatregelingssystemen (professionnels)

De opleidingen voor EPB-klimaatregelingsadviseur en opleidingen betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek van  klimaatregelingssystemen  maken deel uit van de EPB-reglementering voor klimaatregeling die sinds 1 september 2012 van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De herziening van deze reglementering is op 1 januari 2019 van kracht geworden.

Deze regelgeving definieert een reeks van eisen en de reglementaire handelingen voor de klimaatregelingssystemen met een effectief nominaal vermogen hoger dan 12 kW (koelvermogen). 

De EPB-diagnose betreffende de klimaatregeling moet uitgevoerd worden door een professioneel in beschikking van een erkenning van EPB-klimaatregelingsadviseur uitgegeven door Leefmilieu Brussel.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door een persoon, of onder toezicht van een persoon, die beschikt over een bekwaamheidsattest behaald na een opleiding betreffende het minimaal onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek, die erkend werd door  Leefmilieu Brussel.

Doelstelling van de opleidingen

Om te kunnen oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten professionals aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De EPB-klimaatadviseur moet erkend zijn. Om zijn erkenning te krijgen moet hij een bekwaamheidsattest halen bij het volgen van een door Leefmilieu Brussel erkende opleiding en het slagen van een examen.

In het bijzonder moet hij voldoen aan de volgende kwalificaties en beroepservaring:

  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of houder zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven, of van een gelijkwaardig attest uitgereikt in een ander gewest of een andere staat;
  • Minstens drie jaar beroepservaring aantonen in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, indien deze ervaring daadwerkelijk in hoofdbezigheid of voltijds gepresteerd werd en minstens vijf jaar als deze ervaring daadwerkelijk als nevenactiviteit of deeltijds gepresteerd werd;

De professioneel verantwoordelijk voor het minimale onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek van  klimaatregelingssystemen moet de bijhorende opleiding gevolgd hebben en de bekwaamheidsattest halen na het slagen van de evaluatiemodule.

In het bijzonder moet hij voldoen aan de volgende kwalificaties en beroepservaring:

  • Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of houder zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven, of van een gelijkwaardig attest uitgereikt in een ander gewest of een andere staat;

OF

  • Minstens drie jaar beroepservaring aantonen in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, indien deze ervaring daadwerkelijk in hoofdbezigheid of voltijds gepresteerd werd en minstens vijf jaar als deze ervaring daadwerkelijk als nevenactiviteit of deeltijds gepresteerd werd;

Deze opleidingen willen de kandidaten de reglementaire aspecten bijbrengen die van toepassing zijn op klimaatregelingssystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het gaat niet om technische opleidingen.  Ze richten zich dus tot personen die reeds over een goede technische bagage beschikken op het gebied van HVAC-installaties (uitrustingen die een klimaatregelingssysteem bevatten, meet- en teltechnieken, werkingsprincipe van een koelinstallatie, noties van waterbehandeling, ... ).
Een syllabus "Technische module" is beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel om de kandidaten de mogelijkheid te bieden bepaalde kennis die ze tijdens opleidingen of dankzij professionele ervaring hebben verworven op te frissen.
De kennis van de inhoud van de syllabus "Technische module" zal tijdens de evaluaties worden gecontroleerd.
Meer informatie over deze syllabus en over de EPB-reglementering voor klimaatregeling vindt u door hier te klikken. 

Documenten voor de erkenning van de EPB-klimaatregelingsopleidingen

De documenten die nodig zijn voor aanvragen tot erkenning van de opleidingen voor EPB-klimaatregeling zijn op aanvraag beschikbaar via e-mail.  

Eventuele vrijstellingen - evaluatie

De EPB-regeling voor verwarming en klimaatregeling biedt de mogelijkheid voor een kandidaat om een vrijstelling te krijgen voor een module of een deel van een module.

Lijst van de instellingen waarvan de opleidingen (en examens) tot nog toe door Leefmilieu Brussel erkend worden:

« EPB-klimaatregelingsadviseur »

Odisee vzw (NL)
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Website : http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen-o
E-mail : Info.aalst@kahosl.be
Tel : 053/72 71 70

Technicity.brussels – pôle Formation Emploi – Industrie Technologique. (FR)

Researchdreef, 26 (Erasmus Park) 
1070 Anderlecht
Website : http://www.technicity.brussels
E-mail : info@technicity.brussels
Tel : 02 435 14 00

WIKITECH SCS (FR)

Rue de l’Escalette 10B,
7740 PECQ
Website : http://www.wikitech.be/
E-mail: contact@wikitech.be
Tel : 0495/56 15 21

« Opleiding betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek van  klimaatregelingssystemen »

Odisee vzw (NL)
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Website : http://dvo.odisee.be/industriele-wetenschappen-o
E-mail : Info.aalst@kahosl.be
Tel : 053/72 71 70

Technicity.brussels – pôle Formation Emploi – Industrie Technologique. (FR)

Researchdreef, 26 (Erasmus Park) 
1070 Anderlecht
Website : http://www.technicity.brussels
E-mail : info@technicity.brussels
Tel : 02 435 14 00

WIKITECH SCS (FR)

Rue de l’Escalette 10B,
7740 PECQ
Website : http://www.wikitech.be/
E-mail: contact@wikitech.be
Tel : 0495/56 15 21

Datum van de update: 22/06/2021