U bent hier

Energie: Basicsprincipes (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De opleiding heeft tot doel inzicht te geven in de basishandelingen op het vlak van energieprestaties, zowel ten aanzien van de gebouwschil als van de systemen:

 • Presentatie van de uitdagingen, courante termen, eenheden en grootteordes
 • Toelichting van de concepten met betrekking tot de gebouwschil: isoleren en luchtdicht maken.
 • Toelichting van de concepten met betrekking tot de systemen: ventileren, verwarmen, SWW produceren en zomers comfort verzekeren

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • Vertrouwd zijn met de specifieke terminologie inzake energie van het gebouw om aan gesprekken over dit thema te kunnen deelnemen.
 • Inzicht hebben in de uitdagingen verbonden aan de optimalisering van een thermische schil
 • Kennis hebben van het werkingsprincipe van een eenvoudig ventilatiesysteem, van de verschillende warmteproductie- en afgifte-elementen en van een SWW-productie-installatie
 • Advies kunnen geven aangaande de beste keuzes om oververhitting tegen te gaan.

Pedagogische aanpak

De eerste dag ligt de focus op de aspecten in verband met de gebouwschil. De tweede dag wordt dieper ingegaan op de systemen. De uiteenzettingen worden gegeven door specialisten ter zake met een ruime terreinervaring (studiebureaus).

Doorheen de opleiding worden de verschillende thema's geïllustreerd aan de hand van kleine oefeningen en praktijkvoorbeelden.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding behandelt de basisnoties die men moet kennen inzake energie van het gebouw. Ze vormt een aangewezen introductie om over de nodige basis te beschikken voor verdere, meer specifieke opleidingen over duurzaam bouwen. Ze richt zich dus niet tot professionals die hun vaardigheden inzake energie-ontwerp en -studies willen verruimen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het BHG en meer bepaald: architecten, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 27 april en 04 mei 2021
 • Prijs: Gratis

Plaats

De opleiding zal online gegeven worden.

Covid-19: Om onze seminaries en opleidingen op een veilige manier te organiseren, neemt Leefmilieu Brussel alle nodige voorzorgsmaatregelen conform de gezondheidsaanbevelingen.
In geval van annulatie of nieuwe aanpassingen zal iedereen die ingeschreven is hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden per e-mail.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 2 april 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 9 april 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 14/04/2021