U bent hier

Diagnosetools voor renovatie (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleidingsmodule wil vakmensen uit de bouwsector laten kennismaken met enkele van de belangrijkste tools waarmee diagnoses kunnen worden uitgevoerd voor kleine bestaande woongebouwen (individuele of collectieve).
Hoewel verscheidene aspecten van duurzame gebouwen zoals water, biodiversiteit, mobiliteit, aanpasbaarheid, comfort, enz. aan bod zullen komen, zal vooral het thema energie worden uitgediept:

  • toestand van de gebouwschil (isolatie en luchtdichtheid)
  • balans van de systemen (verwarming, sanitair warm water en ventilatie)

Verworven vaardigheden

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de tools te identificeren die in de betreffende situatie moeten worden gebruikt om een diagnose uit te voeren en de bijzonderheden en beperkingen te bepalen.
  • met behulp van de voorgestelde tools het renovatiepotentieel van een gebouw te evalueren, rekening houdend met verschillende duurzaamheidsfactoren.

Pedagogische aanpak

De trainers, ingenieurs verbonden aan studiebureaus en energieauditors zullen de vereiste sleutelelementen aanbrengen om een diagnose uit te voeren met het oog op een duurzame gebouwrenovatie. Daarnaast zullen ze ook hun ervaringen delen.
De eerste dag worden de tools voorgesteld en enkele theoretische begrippen opgefrist. De tweede dag wordt er een bezoek gebracht aan een gebouw en wordt het gebruik van enkele van de voorgestelde tools toegelicht.

Aandachtspunten

  • Deze opleiding wil de deelnemers laten kennismaken met enkele van de beschikbare tools. Het is niet de bedoeling de technische aspecten te behandelen waarmee de deelnemers reeds vertrouwd moeten zijn; dit geldt vooral op energievlak (energiebalans van de gebouwschil en de systemen).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndicussen, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Programma 

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 2 en 9 oktober 2018
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).
De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
De kandidaten ontvangen op vrijdag 14 september 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 28/09/2020