U bent hier

Diagnose voor renovatie (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleidingsmodule geeft u de sleutels in handen om te bepalen hoe diagnoses kunnen worden uitgevoerd voor kleine bestaande woongebouwen (individuele of collectieve). De opleiding zal eveneens focussen op de principes die moeten worden nageleefd om efficiënte en duurzame gebouwen te creëren.

Hoewel verscheidene aspecten aan bod zullen komen zoals water, biodiversiteit, mobiliteit, aanpasbaarheid, comfort, enz., zal vooral het thema energie worden uitgediept:

  • toestand van de gebouwschil (isolatie en luchtdichtheid)
  • balans van de systemen (verwarming, sanitair warm water en ventilatie)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

  • de werkwijze te identificeren die in de betreffende situatie moeten worden gebruikt om een diagnose uit te voeren en de bijzonderheden en beperkingen te bepalen.
  • het renovatiepotentieel van een gebouw te evalueren, rekening houdend met verschillende duurzaamheidsfactoren.

Pedagogische aanpak

De specialisten zullen de vereiste sleutelelementen aanbrengen om een diagnose uit te voeren met het oog op een duurzame gebouwrenovatie. Daarnaast zullen ze ook hun ervaringen delen.

De eerste dag worden enkele theoretische begrippen opgefrist. De tweede dag wordt er een bezoek en een diagnose gebracht aan een gebouw.

Aandachtspunten

  • Het is niet de bedoeling de technische aspecten te behandelen waarmee de deelnemers reeds vertrouwd moeten zijn; dit geldt vooral op energievlak (energiebalans van de gebouwschil en de systemen).
  • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndicussen, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Programma

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: donderdag 17 en 24 september 2020
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

Inschrijving via papieren formulier is alleen op aanvraag beschikbaar (zie inlichtingen hierboven).

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Datum van de update: 28/09/2020