U bent hier

Circulaire economie: Renovatie

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar veld. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

  • Circulaire economie: hergebruik
  • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen
  • Circulaire economie: renovatie

Doelstellingen van de opleidingscyclus

Deze opleiding bekijkt het thema van de circulaire economie toegepast op de renovatie van gebouwen van het type “Brusselse eengezinswoning” of “gebouw opgedeeld in verschillende wooneenheden” (< 10 wooneenheden). 

In de leerinhoud zullen meer specifiek concepten aan bod komen zoals omkeerbare interventies, keuze van duurzame materialen, hergebruik (op en buiten de site), inventarisering vóór de sloop, opslag van materialen en beheer van werken en werven.

Doel van de opleiding bestaat uit het aanreiken van middelen om deze concepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot en met het opstellen van het uitvoeringsdossier.

Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw. Zo kunnen we deze werken ook kaderen in de logica van de circulaire economie.

Verworven vaardigheden

In de leerinhoud zullen meer specifiek concepten aan bod komen zoals omkeerbare interventies, keuze van duurzame materialen, hergebruik (op en buiten de site), inventarisering vóór de sloop, opslag van materialen en beheer van werken en werven.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

  • de uitdagingen verbonden aan de circulaire bouwwijze bij renovatiewerken te begrijpen;
  • de principes van de circulaire economie van toepassing op kleinschalige renovatieprojecten te integreren;
  • de financiële en logistieke gevolgen te meten van de keuzes die zich stellen.

Pedagogische aanpak

Deze opleiding zal voornamelijk worden opgebouwd rond de ervaringen van de laureaten van 2016 tot 2020 van de projectoproep "Circulaire Werven" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan de hand van getuigenissen en feedback over concrete ervaringen zullen aandachtspunten voor een circulaire aanpak van projecten worden geïdentificeerd. De uitgenodigde getuigen zullen hun ervaringen delen in verband met bouwplaatsbeheer, opslag van materialen, bestekken, ontwerpkosten en -hulpmiddelen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma

  • Download het programma (.pdf) (nog niet beschikbaar)

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 8 en 15 juni 2021
  • Prijs: 100 euro (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel (of online)

Covid-19: Om onze seminaries en opleidingen op een veilige manier te organiseren, neemt Leefmilieu Brussel alle nodige voorzorgsmaatregelen conform de gezondheidsaanbevelingen.
In geval van annulatie of nieuwe aanpassingen zal iedereen die ingeschreven is hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden per e-mail.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin zij hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 14 mei 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 21 mei 2021 via e-mail de bevestiging van hun inschrijving.

Datum van de update: 14/04/2021