U bent hier

Circulaire economie circulaire : omkeerbaar ontwerpen

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar veld. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

  • Circulaire economie : hergebruik
  • Circulaire economie : omkeerbaar ontwerpen
  • Circulaire economie : renovatie

Doelstelling van de opleidingscyclus

In deze opleiding worden specifiek de concepten van ruimtelijke omkeerbaarheid (flexibiliteit, verandering van gebruik/herbestemming, uitbreiding) en technische omkeerbaarheid (demonteerbaarheid) behandeld.

Het hergebruik zal niet of slechts in geringe mate aan bod komen in deze opleiding. Personen die zich speciaal voor dit onderwerp interesseren, kunnen de opleiding Hergebruik van materialen en bouwelementen volgen.

Doel van de opleiding bestaat in het aanreiken van middelen om de omkeerbaarheidsconcepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot het opstellen van het uitvoeringsdossier.

Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw om eveneens in de logica van de circulaire economie te kaderen.

Verworven vaardigheden

  • Op het einde van deze module zal u in staat zijn de principes van ruimtelijke en technische omkeerbaarheid in uw projecten te integreren.

Pedagogische aanpak

Voor de opleiding zal worden vertrokken van het niveau van de stad of van een gebouwenbestand. Het thema planning zal worden besproken, tot op het niveau van de materialen en bouwelementen en hun aanpassings- en demonteerbaarheidspotentieel. De interventies aan de hand waarvan een benaderingsfilosofie wordt beschreven, zullen worden afgewisseld door getuigenissen en concrete ervaringen.

Aandachtspunten

  • De opleiding zal deze fundamentele aspecten praktijkgericht belichten en vooral het ‘hoe’ uiteenzetten; hierbij zal niet uit het oog worden verloren dat de mogelijkheden eindeloos zijn en dat circulair ontwerpen vindingrijkheid vereist.
  • Aan de hand van welgekozen voorbeelden zal er voornamelijk op renovatie en uitbreiding van gebouwen worden gefocust.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer bepaald: aannemers, architecten, ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Programma        

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: donderdag 20 en 27 mei 2021
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel (of online)

Covid-19: Om onze seminaries en opleidingen op een veilige manier te organiseren, neemt Leefmilieu Brussel alle nodige voorzorgsmaatregelen conform de gezondheidsaanbevelingen.
In geval van annulatie of nieuwe aanpassingen zal iedereen die ingeschreven is hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden per e-mail.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 30 april 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 7 mei 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Datum van de update: 14/04/2021