U bent hier

Warmtepomp: keuze en ontwerp (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

In een logica van de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, neemt de warmtepomp een prioritaire plaats in. Elke technische oplossing heeft echter zijn beperkingen en specifieke eisen, die men moet beheersen om met kennis van zaken voor een bepaalde oplossing en de meest geschikte technologie te kiezen.

In het kader van deze opleiding zal het werkingsprincipe van een warmtepomp worden toegelicht en komen de verschillende configuraties, technologieën en mogelijke energiebronnen aan bod vanuit verschillende invalshoeken.

De technische, ecologische en financiële impact van een warmtepompinstallatie wordt uiteengezet; hiernaast krijgt u de sleutels aangereikt om in het kader van een concreet project een dergelijke beoordeling te maken.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

  • toe te lichten welke uitdagingen met de keuze van dit productiesysteem gepaard gaan, evenals wat de werkingsprincipes ervan zijn,
  • overeenkomstig de context (gebruik/behoeften, integratie in de omgeving, warmteafgiftesysteem, ...) de meest geschikte warmtepomptechnologie en energiebron te kiezen,
  • na te denken over het ontwerp van een warmtepompinstallatie met het oog op energieprestaties en -optimalisering, rekening houdend met de eisen inzake wet- en regelgeving,
  • de financiële en milieu-impact van oplossingen op basis van deze technologie te beoordelen.

Pedagogische aanpak

De eerste dag van de opleiding wordt gewijd aan de presentatie van de verschillende elementen van een warmtepompinstallatie in haar geheel, evenals aan de wet- en regelgevingsaspecten. Deze thema’s komen aan bod in presentaties die ex cathedra worden gegeven.

De namiddag wordt gewijd aan geothermie met in het bijzonder de benadering van de dimensionering met behulp van BrugeoTool, de applicatie "ondergrond en geothermie" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De tweede dag zal meer praktijkgericht zijn. In de voormiddag zullen aannemers en bouwheren die voor de technologie gekozen hebben, getuigen over hun ervaringen. Dit vormt een gelegenheid om verschillende integraties te ontdekken. De namiddag wordt gewijd aan een praktische workshop. Hierin wordt u gevraagd een concreet geval van een warmtepompinstallatie te bestuderen, na te denken over de keuze van de technologie en de configuratie, evenals over de technische integratie ervan. In een tweede fase neemt u deel aan de beoordeling van de energie-, milieu- en financiële impact van verschillende oplossingen, met het oog op hun vergelijking.

Aandachtspunten

  • Deze cursus vereist basiskennis van energiebalansen en verwarmingstechnieken.  Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen voorafgaand de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen.
  • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma        

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: Donderdag 15 en 22 september 2022
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 19 augustus 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 26 augustus 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 30/06/2022