U bent hier

PLAGE - Opleiding (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

De doelstelling van de PLAGE-opleiding is het voorstellen van de verplichtingen en de methodologie gelinkt met het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie, een reglementering dat van kracht gaat op 1 juli 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze reglementering streeft ernaar het energieverbruik van de grote gebouwenparken in Brussel te verminderen (meer informatie : raadpleeg de PLAGE-pagina). 

Verworven vaardigheden

De opleiding zal het de deelnemers mogelijk maken om de reglementaire verplichtingen, de methodologie en de tools die nodig zijn voor het beoefenen van hun functie van PLAGE-Coördinator onder de knie te hebben

De opleiding zal de volgende modules omvatten:

1. Reglementaire module

 • Algemeen overzicht van de wetgevend kader: BWLKE, PLAGE-Besluit, ministeriële besluiten en PLAGE-protocol

2. Methodologische module

 • De stappen van de PLAGE-methodologie : identificatie, programmatie en uitvoering
 • Meten en evalueren van de resultaten: basismethode en IPMVP-methode

3. Module tools

 • Tools en begeleidende voorzieningen ter beschikking gesteld door Leefmilieu Brussel 

4. Praktische module

 • Energiebeheer van een gebouwenpark : voorbeelden van goede praktijken en uitwisseling van ervaring

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist voldoende actuele kennis van het energieontwerp van gebouwen (isolatie, compactheid, ontwerp van de openingen, koudebruggen, luchtdichtheid, thermische inertie, …) en van de verschillende technische systemen (verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, hernieuwbare energie). De deelnemer wordt geacht vertrouwd te zijn met de theoretische basisnoties. De opleiding concentreert zich op de aspecten van geïntegreerd beheer van deze verschillende technische aspecten.
 • Alvorens deel te nemen aan deze PLAGE-opleiding, zou de kandidaat ideaal al de opleiding « Energiebeheer » moeten gevolgd hebben. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de PLAGE-coördinatoren en voor hun eventuele medewerkers.

Als u een dienstverlener bent die niet gelinkt is aan een organisatie die onderworpen is aan PLAGE, geef dit dan aan wanneer u zich registreert.

Programma

Agenda en prijs

 • Duur : 1 dag
 • Datum :
  • vrijdag 7 oktober 2022 (met simultaanvertaling)
 • Prijs : € 50 (incl. btw) - Gratis indien online gegeven, afhankelijk van Covid-maatregelen

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel (of online)

Covid-19: Om onze seminaries en opleidingen op een veilige manier te organiseren, neemt Leefmilieu Brussel alle nodige voorzorgsmaatregelen conform de gezondheidsaanbevelingen.
In geval van annulatie of nieuwe aanpassingen zal iedereen die ingeschreven is hierover zo snel mogelijk geïnformeerd worden per e-mail.

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier.

Deze opleiding wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 14/09/2022