U bent hier

EPB - Tweede bijscholing voor EPB-adviseur (professionnels)

Op 1 januari 2015 treedt het BWELKE (Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) in werking. Dat wetboek komt in de plaats van de EPB-ordonnantie. Het heeft dus betrekking op alle projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning zal worden ingediend na 1/1/2015. 
Het wetboek vereenvoudigt een aantal procedures en brengt enkele wijzigingen aan in de projectindeling . Die wijzigingen en de nieuwe EPB-vereisten in 2015 (aangebracht door het wijzigingsbesluit van februari 2013) brengen met zich dat een opfrissingscursus moet worden gevolgd. Die cursussen zullen worden georganiseerd vanaf juni 2014. Deze opleiding zal moeten worden gevolgd om uw erkenning te kunnen vernieuwen.

Doelpubliek:

De EPB-adviseurs die voor 1 juni 2014 een opleidingsattest hebben behaald

Programma :

Praktische informatie:

Voor alle praktische informatie kan u zich wenden tot de opleidingsinstellingen die erkende opleidingen tot ‘EPB-adviseur” verstrekken.

  • EETQ  (Environment & Economics for Total Quality) (FR/NL)
  • Mezure (NL)
Datum van de update: 22/06/2022