U bent hier

EPB - Opleiding Certificateur Openbaar Gebouw (professionnels)

Hoe Certificateur Openbaar Gebouw worden?

 1. De reglementaire opleiding volgen.
 2. Slagen voor het gecentraliseerd examen.
 3. De erkenning verkrijgen.

Deze 3 stappen worden hieronder gedetailleerd beschreven.

De reglementaire opleiding

De initiële opleiding beoogt de reglementaire en technische tools te beheersen die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep van EPB-Certificateur Openbaar Gebouw in het Brussels Gewest via het bestuderen van de wetgeving, het protocol en de software. Er is ook een bezoek ter plaatse voorzien.

Om u in te schrijven voor een opleiding kunt u contact opnemen met het opleidingscentrum van uw keuze:

Homegrade asbl
(FR) 
Website: http://www.homegrade.brussels/   
Email: inscriptions@homegrade.brussels  
Tel: 02/227 42 60

Environment & Economics for Total Quality
(FR en NL) 
Website: www.eet-totalquality.com
Email: formation-opleiding@eet-totalquality.com   
Tel: 0486/73.86.23

Het opleidingscentrum is het enig contactpunt voor de praktische informatie over de opleiding.

Het gecentraliseerd examen

Het doel van het gecentraliseerd examen is te controleren of u de nodige competenties heeft verworven om een EPB-Certificaat Openbaar Gebouw op te stellen. Slagen voor het examen is een van de voorwaarden om de erkenning te verkrijgen.

Concreet:

 1. Na afloop van de opleiding bezorgt het centrum u een opleidingsattest.  Hiermee kunt u zich inschrijven voor maximaal 2 sessies van het gecentraliseerd examen.
 2. U schrijft zich in voor een sessie van het gecentraliseerd examen en aanvaardt het examenreglement (.pdf).
 3. U legt het gecentraliseerd examen af.
  • Geslaagd: Leefmilieu Brussel bezorgt u een slaagattest.
  • Eerste mislukking: u kunt zich inschrijven voor een andere sessie van het gecentraliseerd examen.
  • Tweede mislukking: u moet de initiële opleiding opnieuw volgen vooraleer u zich opnieuw kunt inschrijven voor het examen.

Inschrijving voor het gecentraliseerd examen

Voordat u zich inschrijft, gelieve de volgende informatie te noteren:

 • De deelname aan het examen is gratis.
 • Als het formulier voor de gekozen datum niet meer actief is, betekent dit dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn en dat u een andere datum moet kiezen.
 • Uw inschrijving kan pas worden bevestigd nadat u de drie  opleidingsdagen hebt bijgewoond. 
 • Gelieve het examenreglement te lezen voordat u zich inschrijft.
 • Eventuele tweede sessies zullen in 2023 worden georganiseerd.

Online inschrijvingsformulier voor het examen van woensdag 16 november om 13u.

Online inschrijvingsformulier voor het examen van woensdag 17 november om 9u.

Online inschrijvingsformulier voor het examen van woensdag 21 november om 9u.

De erkenning

Om uw erkenning te bekomen, moet u:

 1. houder zijn van een getuigschrift dat men geslaagd is voor het door Leefmilieu Brussel georganiseerd gecentraliseerd examen, daterend van minder dan zes maanden voor de datum waarop het dossier volledig wordt verklaard EN;
 2. zich ertoe verbinden de verplichtingen opgelegd door het "erkenningsbesluit" na te leven EN ;
 3. niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten EN;
 4. ofwel houder zijn:
  • een diploma van architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouw;
  • van een in een andere staat uitgereikt gelijkwaardig diploma;
  • van om het even welk ander diploma hoger onderwijs ter afsluiting van een opleiding rond de energieprestaties van gebouwen;
  • ofwel minstens twee jaar beroepservaring kunnen aantonen op een gebied dat betrekking heeft op de energieaspecten van gebouwen.

U vindt de gedetailleerde erkenningsvoorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier de pagina Aanvraagformulier voor erkenningen.

Wanneer uw aanvraag volledig en gevalideerd is, levert Leefmilieu Brussel uw erkenning af. U verschijnt in het register van de erkende certificateurs en kunt EPB-Certificaten Openbaar Gebouw opstellen.

De opleiding tot Certificateur Openbaar gebouw geven (opleidingscentra)

De nodige documenten voor de erkenning van de opleiding zijn beschikbaar op aanvraag via e-mail.

Datum van de update: 06/09/2022