U bent hier

Duurzame materialen: hoe kiezen (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Naast het energieverbruik van gebouwen, dat vaak op de voorgrond wordt geplaatst, speelt ook de keuze van de materialen een belangrijke rol in een nieuwbouw- of renovatieproject. De materiaalkeuze raakt aan tal van aspecten en moet aan uiteenlopende eisen voldoen:

 • grijze energie en thermische prestaties,
 • akoestische prestaties,
 • brandweerstand en statische prestaties,
 • verbruik van de hulpmiddelen, demonteerbaarheid, recycleerbaarheid en circulaire economie,
 • gezondheid van de gebruikers.

Er moeten duurzame materialen worden gekozen die de levenscycli van een gebouw volgen, overeenkomstig het gebruik ervan.

We zullen ook de bestaande labels voorstellen, samen met hun draagwijdte en hun grenzen.

Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om materialen te kiezen waarmee u uw gebouwen ecologischer en duurzamer kunt maken.

Verworven vaardigheden

 • Centraal in deze opleiding staat de problematiek van de keuze van de gebruikte materialen met het oog op een duurzame ontwikkeling. Hierbij worden de uitdagingen en impact op economisch, sociaal en milieuvlak alsook de impact op de menselijke gezondheid onderzocht die met deze keuze samenhangen.
 • Specialisten zullen de principes van de analyse van de levenscyclus van materialen en gebouwen uiteenzetten en de ecobalans toelichten. Ze zullen tevens bepaalde tools voorstellen die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze; het gaat met name om de bestaande labels, officiële goedkeuringen en certificeringen.
 • Ook de kwestie van het hergebruik van materialen zal worden behandeld.

Pedagogische aanpak

Praktische oefeningen, met concrete voorbeelden en casestudies, helpen de deelnemers vertrouwd te raken met de bestaande benaderingen en hulpmiddelen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Dinsdag 20 en 27 september 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 23/08/2022