U bent hier

Circulaire economie: renoveren (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar veld. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbare ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: inventarisatie

Deze opleiding bekijkt het thema van de circulaire economie toegepast op de renovatie van gebouwen van het type “Brusselse eengezinswoning” of “gebouw opgedeeld in verschillende wooneenheden” (< 10 wooneenheden). 

Doel van de opleiding bestaat uit het aanreiken van middelen om deze concepten in het ontwerpproces te integreren, vanaf de planning tot en met het opstellen van het uitvoeringsdossier.

Om in te spelen op de specifieke situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de opleiding eerder op renovatie en uitbreiding van gebouwen focussen dan op nieuwbouw. Zo kunnen we deze werken ook kaderen in de logica van de circulaire economie.

In de leerinhoud zullen meer specifiek concepten aan bod komen zoals omkeerbare interventies, keuze van duurzame materialen, hergebruik (op en buiten de site), inventarisering vóór de sloop, opslag van materialen en beheer van werken en werven.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen verbonden aan de circulaire bouwwijze bij renovatiewerken te begrijpen;
 • de principes van de circulaire economie van toepassing op kleinschalige renovatieprojecten te integreren;
 • de financiële en logistieke gevolgen te meten van de keuzes die zich stellen.

Pedagogische aanpak

Deze opleiding zal voornamelijk worden opgebouwd rond de ervaringen van de laureaten van 2016 tot 2022 van de projectoproep "Circulaire Werven" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (“Be-Circular” & “Renolab-B”).

Aan de hand van getuigenissen en feedback over concrete ervaringen zullen aandachtspunten voor een circulaire aanpak van projecten worden geïdentificeerd. De uitgenodigde getuigen zullen hun ervaringen delen in verband met bouwplaatsbeheer, opslag van materialen, bestekken, ontwerpkosten en -hulpmiddelen.

Aandachtspunten

 • De opleiding zal deze fundamentele aspecten praktijkgericht belichten en vooral het ‘hoe’ uiteenzetten; hierbij zal niet uit het oog worden verloren dat de mogelijkheden eindeloos zijn en dat circulair ontwerpen vindingrijkheid vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: maandag 26 september en 3 oktober 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 26 augustus 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 2 september 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 30/06/2022