U bent hier

Circulaire Economie: : Inventarisatie (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Het concept van de circulaire economie wint elk jaar aan terrein. Momenteel wijdt Leefmilieu Brussel er verschillende gespecialiseerde opleidingen aan:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbare ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: inventarisatie

In het kader van deze opleiding behandelen we de inventarisatie van de op een site aanwezige elementen en materialen, als stap voorafgaand aan de selectieve ontmanteling.  De voordelen zijn legio: hergebruik op of buiten de site, verbetering van sorteermethodes, optimalisering van de werflogistiek, enz.

Doorheen het prisma van de circulaire economie ligt de focus van deze dag op het aanreiken van sleutels en denkpistes om tot een gekwantificeerde, objectieve en toepasselijke inventaris te komen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • de middelen vereist om een inventaris op te stellen, te identificeren;
 • de gewenste inhoud voor uw inventaris te specificeren;
 • te bepalen in welke context u of uw instelling dit zelf kan doen en in welke context u beter een beroep doet op een gespecialiseerd bureau;
 • de belangrijkste aandachtspunten voor een goede uitvoering te identificeren;
 • gebruik te maken van de hiervoor beschikbare tools.

Pedagogische aanpak

Deze dag zal verschillende fases omvatten: na te hebben toegelicht wat een inventarisatie inhoudt, komen de criteria voor integratie in een project in meer detail aan bod; vervolgens worden ze aan de hand van concrete voorbeelden geïllustreerd. De opleiding wordt kracht bijgezet door momenten van reflectie en uitwisseling in kleine groepen om de toepassing van de theorie in de praktijk te bevorderen.

Aandachtspunten

 • In deze opleiding komen de verschillende basisbegrippen aan bod die men moet kennen met het oog op een “hergebruikinventaris": inhoud, tools en methodes voor inventarisatie, technische prestaties van hergebruikmaterialen, herwaardering via hergebruikkanalen

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datums: Dinsdag 30 november 2021
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 29 oktober 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 5 november 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Datum van de update: 18/10/2021