U bent hier

Circulaire Economie: : hergebruik (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Het hergebruik van materialen op de site of afkomstig van elders past perfect in de logica van een circulaire economie aangezien het de productie van afval beperkt. Met deze opleiding willen we u de sleutels aanreiken om de (her)valorisatie en het hergebruik van bouwmaterialen of -elementen in uw projecten te bevorderen.

In het kader van deze opleiding zal het volgende aan bod komen:

 • Hefbomen om het hergebruik aan te moedigen bij overheidsopdrachten,
 • Tools om de 'levenscyclus’ in aanmerking te nemen en het hergebruik in projecten te integreren,
 • Technische bestekbepalingen voor de implementatie van het hergebruik,
 • Actuele overwegingen inzake het valideren en testen van de prestaties van hergebruikmaterialen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • het hergebruik te stimuleren en de voordelen van het hergebruik te beargumenteren,
 • het hergebruik in uw projecten te bevorderen, met kennis van de in de bouwsector geldende principes en voorwaarden,
 • het hergebruik in uw bestekken op te nemen,
 • te anticiperen op de obstakels voor hergebruik die samenhangen met het ontbreken van certificering voor de prestaties van de materialen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de inleiding wordt de basis voor het hergebruik gelegd door volgende vragen te beantwoorden: welke uitdagingen voor het Gewest, welke doelstellingen, en welk reglementair kader?

De overige tijd wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodes om de levenscyclus van de materialen reeds bij het projectontwerp en het hergebruik in de ontwerp- en de uitvoeringsfase in aanmerking te nemen. De praktische aspecten van het hergebruik bij overheidsopdrachten worden via theoretische aanbevelingen en praktijkvoorbeelden behandeld. Tot slot wordt nagegaan hoe het staat met de validatie van de prestaties van hergebruikmaterialen.

In gerichte presentaties worden er voorbeelden gegeven van geïntegreerde methodes en goede praktijken inzake hergebruik.

Aandachtspunten

De thematiek van de circulaire economie wordt in verscheidene specifieke opleidingsmodules behandeld:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren (van eengezinswoningen en kleine meergezinswoningen)
 • Circulaire economie: inventarisatie (sloopinventaris/ hergebruikinventaris)
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: ongebakken aarde

Hoewel deze opleidingen specifieke thema’s behandelen, hebben bepaalde presentaties een domeinoverschrijdend karakter. Daarom verdient het aanbeveling alle modules te volgen om een volledig beeld te verkrijgen van de circulaire aanpak in de bouwsector.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: aannemers, architecten, ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici, …) en verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen.

Programma        

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Dinsdag 15 en 22 maart 2022
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

 • Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 18 februari 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 25 februari 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Datum van de update: 02/12/2021