U bent hier

Ventilatie : ontwerp en afstelling (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor ventilatie.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal de volgende thema’s behandelen vanuit de invalshoek van het verzekeren van een goede luchtkwaliteit en/of klimaatregeling:

 • vaststelling van de behoeften,
 • toepasselijke reglementering (EPB),
 • technologieën en rendementen,
 • dimensionering,
 • afstelling,
 • monitoring en onderhoud.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • de uitdagingen verbonden aan de ventilatie in het kader van een energie-efficiënt ontwerp te begrijpen;
 • de impact van een ventilatiesysteem op het verbruik, de kosten en het comfort (op thermisch en respiratoir vlak) te bepalen;
 • de behoeften en eisen (op technisch en reglementair vlak) waarmee bij het ontwerp van ventilatie-installaties (in residentiële en tertiaire gebouwen) rekening moet worden gehouden, te evalueren en op deze bases een eerste keuze te maken (type systeem, centralisatie/decentralisatie, regeling,…);
 • tot de voordimensionering van een eenvoudig ventilatienet voor residentiële en tertiaire gebouwen over te gaan.

Pedagogische aanpak

Tijdens de 2 opleidingsdagen wordt gewerkt met praktische oefeningen.

Aandachtspunten

 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.
 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor wie denkt deze zaken onvoldoende te beheersen, wordt de opleiding “Energie: basisprincipes” voorgesteld. Er wordt aangeraden ze vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: donderdag 17 en 24 februari 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 21 januari 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 28 januari 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022