U bent hier

Stadslandbouw en duurzame gebouwen (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Het doel van deze module is om basisnoties bij te brengen inzake stadslandbouw en ook de technische modaliteiten te belichten om de stadslandbouw in een vastgoedproject te kunnen integreren.

Verworven vaardigheden

In de opleiding komen volgende punten aan bod:

 • Het Brussels strategisch en reglementair kader betreffende de stadslandbouw
 • De landbouwproductietechnieken (van vollegronds- tot niet-grondgebonden teelt)
 • De types stadslandbouw en hun technische eigenheden
 • De technische condities (water- & energiebeheer, dichtheid, stabiliteit, veiligheid ...)

Op het einde van deze module zal u in staat zijn :

 • in staat zijn de meest geschikte landbouwtechnieken te kiezen, rekening houdend met de bijzonderheden van een project;
 • De (technische, programmatorische en reglementaire) beperkingen kunnen identificeren waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp van stadslandbouwprojecten;
 • Kunnen anticiperen op belangrijke, bij het ontwerp van het gebouw te integreren punten;
 • De belangrijke parameters begrijpen die beïnvloed worden door een stadslandbouwproject.

Pedagogische aanpak

Door een afwisseling van theorie, concrete voorbeelden en oefeningen, geeft de opleiding een totaalvisie van de integratie van de stadslandbouw in de vastgoedprojecten.

Aandachtspunten

 • Tijdens de workshop zullen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om aan een eigen project te werken.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het Brussels Gewest en meer bepaald: professionele en private bouwheren, projectontwikkelaars, aannemers en ontwerpers.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 7 en 14 juni 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 6 mei 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 13 mei 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022