U bent hier

Regeling van gebouwen (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

In het kader van deze opleiding willen we u vertrouwd maken met de basisbegrippen van de regeling van de technieken van een gebouw op het vlak van HVAC, verlichting en zonneweringen:

 • Voorstelling van de uitdagingen aan de hand van concrete gevallen,
 • Toelichting van de technische basisprincipes van een regeling,
 • Reflectie over de ontwerplogica van regelingssystemen aan de hand van typische en concrete gevallen.

Zo krijgt u oog voor de problematiek van de regeling en blijkt duidelijk het potentieel van deze laatste om energie en geld te besparen en tevens het comfort te vergroten. Meteen verwerft u ook voldoende kennis om discussies over de regeling te begrijpen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen gerelateerd aan een performante regeling te begrijpen,
 • de specifieke terminologie in verband met de regeling te begrijpen en te gebruiken om aan gesprekken over dit thema deel te nemen,
 • het algemene werkingsprincipe van een regelingssysteem te begrijpen en de ontwerplogica te doorgronden,
 • initieel passende keuzes m.b.t. de regeling te maken.

Pedagogische aanpak

Een deel van de opleiding bestaat uit het analyseren van concrete gevallen, van type- of specifieke concepten toegepast in echte projecten. Deze aanpak biedt de mogelijkheid reflexen en terminologie te verwerven zonder daarom uitvoerige en/of te theoretische kennis over de problematiek te verwerven. De rest van de opleiding is theoretischer om de kennis te verstrekken die vereist is om de concepten goed te begrijpen.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een basiskennis van HVAC-systemen.
 • Wie denkt deze basiskennis onvoldoende te beheersen, wordt aanbevolen de opleiding “Energie: basisprincipes” te volgen. Er wordt aanbevolen deze basisopleiding vooraf te volgen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, professionele bouwheren en aannemers (beslissingsnemers in de onderneming).

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Donderdag 12 en 19 mei 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 15 april 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 22 april 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022