U bent hier

Circulaire economie: ongebakken aarde (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Ongebakken aarde is een lokale, onbewerkte en omkeerbare natuurlijke hulpbron. Het gebruik ervan past dan ook perfect in de logica van de circulaire economie. In het kader van deze opleiding willen we u de technische informatie verstrekken die vereist is om dit materiaal in uw projecten op te nemen voor diverse toepassingen gaande van draagstructuren tot en met afbouwelementen.

Hierbij wordt de focus op de herkomst van de ongebakken aarde, de toepassingen en de uitvoeringstechnieken gelegd.

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • de technische en duurzame voordelen van dit materiaal te beargumenteren,
 • ongebakken aarde voor diverse toepassingen in uw projecten op te nemen, met kennis van de aandachtspunten die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Pedagogische aanpak

De presentaties worden ex cathedra gegeven door specialisisten ter zake (uitdagingen, technische normen,…). Er worden tevens enkele inspirerende projecten voorgesteld. En de aan de werken verbonden implicaties (uitvoering/toepassing en opleiding van de arbeiders) worden door ervaren aannemers toegelicht. Daarnaast voorziet deze opleiding ook een bezoek aan een productiesite en een praktische workshop.

Aandachtspunten

De thematiek van de circulaire economie wordt in verscheidene specifieke opleidingsmodules behandeld:

 • Circulaire economie: hergebruik
 • Circulaire economie: omkeerbaar ontwerpen
 • Circulaire economie: renoveren (van eengezinswoningen en kleine meergezinswoningen)
 • Circulaire economie: inventarisatie (sloopinventaris/ hergebruikinventaris)
 • Circulaire economie: werfbeheer
 • Circulaire economie: ongebakken aarde

Hoewel deze opleidingen specifieke thema’s behandelen, hebben bepaalde presentaties een domeinoverschrijdend karakter. Daarom verdient het aanbeveling alle modules te volgen om een volledig beeld te verkrijgen van de circulaire aanpak in de bouwsector.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, installateurs, aannemers en professionele bouwheren met een technisch profiel.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: Maandag 23 en 30 mei 2022
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 29 april 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 6 mei 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022