U bent hier

Beheer van het regenwater op het parceel en in de openbare ruimte (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Doel van deze opleidingsmodule is u inzicht verlenen in het hoe en waarom van de integratie van het regenwaterbeheer in de voorzieningen volgens de kenmerken van een site. De opleiding zal praktische oplossingen toelichten voor een duurzaam regenwaterbeheer, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, op het perceel en in de openbare ruimte (wegen, groene ruimten, pleinen, …).

Verworven vaardigheden

De opleiding wordt gespreid over drie dagen:

Tijdens de eerste dag (D1) komen de gemeenschappelijke theoretische elementen inzake het regenwaterbeheer aan bod:

 • context, uitdagingen en belang van een in de projecten geïntegreerd regenwaterbeheer;
 • principes van stedelijke hydrologie (neerslag, doorlaatbaarheid, afvloeiing, infiltratie/geregeld debiet, ...);
 • filosofie en principes van een geïntegreerd regenwaterbeheer (vergeleken met een ‘traditioneel’ of ‘alternatief’ beheer);
 • hoe de infiltratie van regenwater bevorderen;
 • belang van de inachtneming van de kwaliteit van het bovengrondse water en niet alleen van de kwantiteit ervan;
 • huidig en toekomstig reglementair kader.

Tijdens de tweede dag (D2) worden de uitdagingen evenals de praktische oplossingen voor een duurzaam regenwaterbeheer op het perceel en in het gebouw bekeken. En tijdens de derde dag (D3) wordt meer bepaald het geïntegreerde regenwaterbeheer in de aanleg van de openbare ruimte behandeld.

Op het einde van deze module zal u in staat zijn:

 • de voordelen van het geïntegreerde regenwaterbeheer aan de hand van argumenten te verdedigen;
 • de moeilijkheden en mogelijkheden van een project te identificeren;
 • de gangbare opvattingen inzake de infiltratie van regenwater te ontkrachten;
 • de voorzieningen voor regenwaterbeheer volgens het project te kiezen;
 • de regenwaterbeheervoorzieningen volgens verschillende doelstellingen te dimensioneren;
 • het regenwaterbeheer in het projectontwerp op te nemen.

Pedagogische aanpak

Gevalsstudies zullen u vertrouwd maken met de verschillende voorzieningen voor regenwaterbeheer en in workshops zal de dimensionering van de voorzieningen voor het beheer van het bovengrondse water en de recuperatie van regenwater aan bod komen.

Aandachtspunten

Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (projectontwikkelaars, gemeenteambtenaren, beheerders van gebouwen, syndici,…), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten, technische diensten die instaan voor de aanleg van openbare ruimten.

Programma        

Agenda en prijs

 • Duur: 2 of 3 dagen
 • Datums: donderdag 17, 24, en 31 maart 2022
 • Prijs: € 150 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Voor deze opleiding is de eerste dag (D1) gemeenschappelijk en verplicht. Het is echter mogelijk u verder alleen in te schrijven voor dag 2 (D2) of dag 3 (D3).

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 18 februari 2022

De kandidaten ontvangen op vrijdag 25 februari 2022 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Info

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via de Verslagen en nota’s.

Voor andere inhoud met betrekking tot deze opleiding, gelieve ook de Gids Duurzaam Bouwen te raadplegen.

Datum van de update: 09/05/2022