U bent hier

Gebouwen en biodiversiteit (professionnels)

Context van de opleidingscyclus

Doel van de opleiding is u vertrouwd te maken met de basisbegrippen inzake biodiversiteit en u te informeren over oplossingen die op gebouwniveau kunnen worden toegepast om de ontwikkeling ervan in een stedelijke omgeving te bevorderen:

 • Presentatie van de uitdagingen en gangbare terminologie in verband met biodiversiteit.
 • Informatie over de dier- en plantensoorten die gebouwen kunnen herbergen (met name vogels, vleermuizen en insecten).
 • Presentatie van mogelijke voorzieningen voor integratie in gebouwen (bijv. geïntegreerde of externe nestkasten, groengevels, groendaken, insectenhotels, enz.)

Verworven vaardigheden

Op het einde van deze opleidingsmodule zal u in staat zijn:

 • de uitdagingen in verband met de ontwikkeling van de natuur in de stad te begrijpen.
 • de basisterminologie in verband met biodiversiteit te beheersen om aan gesprekken over dit thema deel te nemen.
 • de rol te begrijpen die een gebouw kan spelen voor bepaalde soorten (bescherming van gangbare soorten die echter achteruitgaan in verstedelijkte omgevingen), evenals voor de versterking van de natuur in de stad en de diversificatie van biologische habitats.
 • om de best passende keuzes te maken inzake in het gebouw geïntegreerde voorzieningen.

Pedagogische aanpak

In de opleiding worden de begrippen in verband met biodiversiteit behandeld en wordt de nadruk gelegd op de integratie van voorzieningen die de ontwikkeling ervan in gebouwen bevorderen. De presentaties worden gegeven door specialisten met praktijkervaring (studiebureau en natuurkenners).

De opleiding zal worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden om de verschillende thema's te concretiseren en wordt afgesloten met een simulatieworkshop.

Aandachtspunten

In deze opleiding komen de verschillende basisbegrippen aan bod die men inzake biodiversiteit en stedelijke ecologie moet kennen. Ze vormt immers een inleiding tot het thema en is gericht op professionals die basisvaardigheden willen verwerven voor de integratie van oplossingen om de ontwikkeling van biodiversiteit te bevorderen bij het ontwerp en de renovatie van gebouwen.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, en professionele bouwheren.

Programma

 • Download het programma (.pdf) (binnenkort beschikbaar)

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datum: Dinsdag 23 november 2021
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke specialist voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Deze opleiding wordt gerealiseerd door écorce in samenwerking met E²=MC en Cenergie.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

Het aantal deelnemers aan deze opleiding is beperkt tot een kleine groep.

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.

Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 29 oktober 2021

De kandidaten ontvangen op vrijdag 5 november 2021 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.

Informatie

De slides van deze opleiding zullen beschikbaar zijn via Verslagen en nota's.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opleiding, kan u ook de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen.

Datum van de update: 15/09/2021