U bent hier

Het Brussels Green Network (professionnels)

Het Brussels Green Network (BGN) begeleidt Brusselse ondernemingen bij hun milieu-initiatieven. Het BGN is het resultaat van een partnerschap tussen de bedrijfswereld (BECI) en de overheid (Leefmilieu Brussel), en bouwt verder op de expertise van het Brussels Waste Network tussen 2010 en 2018.

De belangrijkste opdrachten van het BGN zijn:

  • Het organiseren van seminaries en infosessies over milieumanagement en de verschillende milieuthema’s (afval, energie, verontreinigde bodems, stadslandbouw, mobiliteit, stedenbouw enz.)
  • Het op de hoogte houden van ondernemingen omtrent relevante topics met betrekking tot milieu via een nieuwsbrief, de website, sociale media, etc.
  • De organisatie van thematische netwerkevenementen onder de naam Green After Work.
  • Het adviseren van Brusselse ondernemingen omtrent de Brusselse milieuwetgeving.
  • Begeleiden van organisaties in het kader van een diagnose van het milieubeleid of in het kader van het aanvragen van een Label Ecodynamische Onderneming.

U kan voor verdere informatie of vragen terecht op (enkel voor ondernemingen):

Datum van de update: 19/04/2022