U bent hier

NRClick & Solarclick

De twee programma's SolarClick en NRClick, initiatieven van de Brusselse regering, bieden technische en financiële begeleiding aan publieke actoren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om meer hernieuwbare energie te produceren en de uitstoot van broeikasgassen van hun openbare gebouwen te beperken. Van 2017 tot 2020 dragen deze initiatieven ertoe bij dat de energie- en klimaatdoelstellingen van het Gewest kunnen worden gehaald.

SolarClick: focus op fotovoltaïsche energie

De taak van SolarClick bestaat erin om fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren op de daken van openbare gebouwen. Voor dit programma is een budget uitgetrokken van 20 miljoen euro. Op het einde van het project zullen bijna 85.000 m2 dakoppervlakte uitgerust zijn met zonnepanelen, waardoor het fotovoltaïsch vermogen in Brussel met ongeveer 22,5% zal zijn toegenomen in vergelijking met de start van het programma, en zal de CO2-uitstoot met 4.500 ton zijn teruggedrongen.

NRClick: aangepaste energiediensten

NRClick is een complete service met hoge toegevoegde waarde die bedoeld is om de overheden te begeleiden bij hun energiebeheer (aankoop, productie, distributie, verbruik, monitoring). Dit programma, dat kan rekenen op een financiering van € 7 miljoen, helpt hen om hun al dan niet bindende doelstellingen te bereiken inzake energiedoeltreffendheid. Het programma omvat een tool voor energieboekhouding, een opdrachtencentrale en tal van analyse- en technische interventiediensten. De ambitie bestaat erin om het totale verbruik van gas en elektriciteit van de betrokken gebouwen terug te schroeven met respectievelijk 15% en 5%.

Samenwerking en gewestelijke doelstellingen

Sibelga, de Brusselse energienetbeheerder, staat in voor de praktische realisatie van SolarClick en NRClick in samenwerking met Leefmilieu Brussel. Beide programma's geven een concrete invulling aan de twee maatregelen die werden genomen door de Brusselse Regering in het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan: een vermindering met 30% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 (in vergelijking met 1990) en een verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie tegen 2020 (in vergelijking met 2013).

Datum van de update: 28/09/2020