U bent hier

Voor scholen en collectiviteiten (professionnels)

Energiepremies

De Brusselse Regering heeft besloten bepaalde collectiviteiten op te nemen in de lijst met doelgroepen die automatisch categorie C genieten. Categorie C is de meest voordelige categorie.

Welke collectiviteiten genieten de hoogste premie?

Een in aanmerking komende collectiviteit is een rechtspersoon :

  • waarvan de code van bedrijfsactiviteit (Nacebel) in onderstaande lijst voorkomt:
Sociale activiteit zonder huisvesting voor jonge kinderen (crèches en kinderdagverblijven)

Nacebel-code 88911

Andere sociale activiteiten zonder huisvesting (jeugdhulp, aangepaste arbeidsonderneming, instellingen voor de opvang van mensen met een handicap)

Nacebel-code: 8899

Jeugdhulp en algemene sociale diensten met huisvesting (kinderdagverblijven, moederhuizen)

Nacebel-code : 87901 en 87902

Onderwijs (kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, hoger onderwijs en volwasseneneducatie)

Nacebel-codes : 8851, 852, 853 (behalve 8532901), 85421, 85422, 85591, 85592,

Dag- en dienstencentra voor ouderen of personen met een handicap 

Nacebel-code : 88101, 88102, 88103, 88104        

Instellingen met huisvesting voor ouderen of personen met een handicap  Nacebel-code : 87101, 872, 873
Sportcomplexen Nacebel-code : 931

Rechtspersonen waarvan de bedrijfscode in de lijst staat, maar die een ondersteunende activiteit ten aanzien van collectiviteiten uitoefenen, komen niet in aanmerking.

Een aanvrager die werkzaamheden uitvoert in een gebouw dat in zijn geheel of gedeeltelijk uitsluitend in gebruik is door een collectiviteit geniet categorie C.

De voorkeurscategorie geldt enkel voor het deel dat uitsluitend door de collectiviteit wordt gebruikt.

Datum van de update: 19/04/2022