U bent hier

Samenvatting van administratieve voorwaarden

Wij raden u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden (.pdf)  alvorens de werken aan te vatten.

Wie heeft recht op de Energiepremies ?

De Energiepremies zijn toegankelijk voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen aan wie er werkzaamheden of installaties gefactureerd worden.
De aanvrager dient in het bezit van een Belgische bankrekening te zijn om van een energiepremie te kunnen genieten.

Wie mag de werken uitvoeren ?

Alle werken, die in aanmerking komen voor het uitkeren van een Energiepremie, moeten volledig worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is in de Kruispuntbank van ondernemingen en die een BTW-nummer en gereglementeerde toegang tot het beroep heeft.

Zelf uitvoeren van de in aanmerking komende werken, zelfs gedeeltelijk, is niet toegelaten.. Een factuur, uitgereikt door de aanvrager zelf kan bijgevolg niet in rekening worden gebracht.

Datum van de update: 19/04/2022