U bent hier

A2 - TOTEM ontwerpstudie

Nieuwigheid in 2021, de A2-premie, die het mogelijk maakt om studies te financieren die worden uitgevoerd via de Belgische TOTEM software, welke tot doel heeft de milieu-impact van het geprojecteerde gebouw gedurende de gehele levenscyclus te evalueren, te vergelijken en te verminderen, om bewuste keuzes te maken tijdens het ontwerpproces.

Deze premie is alleen beschikbaar voor gezinnen (inclusief mede-eigendommen) en voor gebouwen ouder dan 10 jaar.

Welke studie?

De ontwerpstudie zal moeten worden uitgevoerd:

  • met de TOTEM software : https://www.totem-building.be/
  • volgens de minimumspecificaties hernomen in de gids, voor een gebouw (of wooneenheid) van de residentiële sector.

Alle bestudeerde varianten moeten realistisch en implementeerbaar zijn, gezien de technische en functionele beperkingen van het gebouw.

Welke bedragen ?

200 € per individuele woning

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Alle technische details (bestekken) en financiële details vindt u in de gids A2 (.pdf)

Datum van de update: 19/04/2022