U bent hier

A1 - Energieaudit en studie

Ga bij de dokter langs vooraleer u medicijnen begint te slikken! Een energieaudit kan u helpen de zwakke punten – en de sterke punten - in uw gebouw (collectieve woning, kantoor, ziekenhuis, school) aan het licht te brengen. Zo weet u waar te beginnen met uw verbeteringswerkzaamheden en weet u vooral waarin de reële winst van de ingreep zit.

Particulier of verantwoordelijk voor de technische installaties in een gebouw, u kunt een beroep doen op verschillende soorten van energieaudits. Zie energieaudit.

Welke audits en studies ?

 • Energieaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of residentiële sector
 • Verlichtingsaudit, volgens het hierna volgende minimumbestek, van een volledig gebouw van de tertiaire/industriële of van de gemeenschappelijke delen van een collectieve woning
 • Technisch-economische haalbaarheidsstudie, volgens het hierna volgende minimumbestek, die het belang nagaat van de installatie van een specifieke technologie vergeleken met een klassieke of eerder bestaande technologie:
  • een natuurlijk verluchtingssysteem in de plaats van een airconditioningsysteem;
  • een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling;
  • een zonneboilersysteem;
  • een installatie die hernieuwbare energie gebruikt;
  • een warmtenetwerk.

Welke bedragen  ?

Voor categorie A en B :

 • Residentieel : 400 € per individuele woning of 3000 € per gebouw
 • Tertiaire : 3000 € per gebouw

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Voor de categorie C :

 • Residentieel : 500 € per individuele woning of 3750 € per gebouw
 • Tertiaire : 3750 € per gebouw

Het premiebedrag is geplafonneerd op 70 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

Alle technische details (bestekken) en financiële details vindt u in de gids A1 (.pdf)

Datum van de update: 19/04/2022