U bent hier

Warmtepomp - Verwarming

Een knappe combinatie van natuurlijke energie en elektriciteit. Samen verwarmen ze uw woning of uw sanitair water. Deze nieuwe technologie kan uw oplossing zijn voor uw onroerend goed.

Welke werken ?

De verschillende installaties die een premie krijgen, zijn de water-water-warmtepomp, de lucht-water-warmtepomp en de pekel-water-warmtepomp (bodem/water).

Om de doeltreffende prestaties van de hernieuwbare-energie-installaties te waarborgen moeten de systemen sinds 1 januari 2016 geïnstalleerd zijn door een installateur met RESCERT-certificaat.

Indien uw installateur niet RESCert gecertificeerd is, kunt u de installatie laten controleren door een RESCert installateur. Hij zal het volledig moeten beheersen, door het invullen en ondertekenen van het controlerapport van het installatie.

Voor de residentiële sector komen enkel de niet-reversibele warmtepompen van het type pekel/water, water/water, lucht/water (die werken met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw) in aanmerking voor de premie.

Voor de tertiaire sector komen de reversibele warmtepompen in aanmerking.

  • Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van minder  70 kW: de warmtepomp moet minstens tot energieklasse A+ behoren ;
  • Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW: de prestatiecoëfficiënt (COP) van de installatie (volgens EN14511) moet gelijk zijn aan of hoger is dan de eisen van de meest recente versie van het Europese ecolabel.

​​Welke bedragen ? 

  • A : 4250 €
  • B : 4500 €
  • C : 4750 €
Nieuwigheid! in 2021, wordt een nieuwe bonus gecreëerd voor het weghalen van stookolie en steenkool ketel en/of kachel, voor gezinnen en mede-eigendommen in de residentiële sector:
 A: € 300 indien oude stookolieketel of € 600 indien oude stookolie- of steenkoolkachel
 B: € 350 indien oude stookolieketel of € 700 indien oude stookolie- of steenkoolkachel
 C: € 500 € indien oude stookolieketel of € 1000 indien oude stookolie- of steenkoolkachel

Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur
Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in de gids C4 (.pdf).

Datum van de update: 19/04/2022