U bent hier

Superisolerende beglazing

Als er over de isolatie van een pand wordt nagedacht, komt de vervanging van het lijstwerk en de beglazing al snel ter sprake, terwijl die niet noodzakelijk prioriteit hebben. De ramen zijn echter van doorslaggevend belang voor uw thermische en akoestische comfort.

Vergeet niet de ventilatie aan de hand van verluchtingsroosters in de vensters.

Sommige  technische voorwaarden te respecteren : 

1.    Indien u het geheel glas + raam vervangt of indien u er een ander raamgeheel voorzet (dubbel raam):

§  Umax beglazing ≤ 1.1 W/m²K;

§  Umax van het geheel (kozijn + glas + eventueel blinde panelen + afstandhouder) ≤ 1,5 W/m²K.

2.    Indien u het raam behoudt: Umax beglazing ≤ 1,2 W/m²K.

3.    Voor de ramen die zijn uitgerust met een blind paneel, komt deze ondoorschijnende oppervlakte alleen in aanmerking, als uit een technische erkenning blijkt dat het paneel in kwestie een Umax heeft van ≤ 0,5 W/m²K.

4.    In het geval van een bestaande veranda, geeft enkel het vervangen van de kozijnen + glas of van het glas (met het behouden van de kozijnen) recht op een energiepremie. Het bouwen van een nieuwe veranda komt niet in aanmerking.

Vitrage Superisolant

Wanneer alleen de beglazing wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de afmetingen van de vervangen glasoppervlakte (m²).
Wanneer ook het kozijn wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van het kozijn (m²).

Welke bedragen ? 

  • A : 10 €/m²
  • B : 15 €/m²
  • C : 25 €/m²

Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in de gids Premie B4 (.pdf).

Datum van de update: 24/08/2022