U bent hier

Isolatie van muren

Na het isoleren van uw dak is het tijd om uw muren aan te pakken. Ook zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het warmteverlies van uw goed.

Welke werken ?

Al naargelang van de aard van uw muur hebt u verschillende mogelijkheden.
Het premiebedrag is geplafonneerd op 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur in categorie A en B, of 70 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur in categorie C, en bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal is 15 €/m.  

De thermische weerstandscoëfficiënt (R) van het isolatiemateriaal moet over de hele geïsoleerde oppervlakte minimaal 3,5 m² K/W bedragen. 

 • A : 55 €/m²
 • B : 65 €/m²
 • C : 94 €/m²
 • Aan de binnenkant: deze techniek vereist geen toestemming vooraf. De isolatie moet wel met kennis van zaken worden aangebracht, om warmtebruggen te vermijden. Die doen immers schimmelvorming en andere vochtproblemen ontstaan.

De thermische weerstandscoëfficiënt (R) van het isolatiemateriaal moet over de hele geïsoleerde oppervlakte minimaal 2 m² K/W bedragen.

 • A : 20 €/m²
 • B : 25 €/m²
 • C : 38 €/m²
 • In de spouw (holte in een bestaande muur): heel eenvoudige techniek waarvan de haalbaarheid van de sponning afhangt.

De thermische weerstandscoëfficiënt (R) van het isolatiemateriaal moet over de hele geïsoleerde oppervlakte minimaal 1 m² K/W bedragen.

 • A : 8 €/m²
 • B : 10 €/m²
 • C : 15 €/m²

Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in de gids Premie B2 (.pdf).

Datum van de update: 19/04/2022