U bent hier

Efficiënte mechanische ventilatie

Als de schil van uw gebouw volledig geïsoleerd en luchtdicht is, moet binnen kunnen worden geventileerd. Voor het hoogste thermische en hygiënische comfort blijft een gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) de ideale oplossing.

Welke werken ?

U kunt een beroep doen op verschillende systemen:

  • Systeem D: balans-GMV met warmterecuperatie, het interessantste en meest doeltreffende systeem als de luchtdichtheid van het gebouw goed is. U hoeft niets te doen. De aan- en afvoer van lucht worden voortdurend gecontroleerd.
  • A : 2500 €
  • B : 3000 €
  • C : 3500 €
  • Gecentraliseerd systeem C: GMV met natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afvoer (permanent luchtdebiet). Hiervoor moeten ventilatieroosters worden geplaatst, meestal in de raamkozijnen.
  • A : 1250 €
  • B : 1500 €
  • C : 1750 €

De bedragen van de residentiële sector zijn gemaximeerd op 50% van de in aanmerking komende kosten van de rekening en worden toegekend per wooneenheid.

De tertiaire sector kan uitsluitend een premie aanvragen wanneer ze een systeem D - balansventilatie installeren. Het bedrag van het premie zal automatisch 25 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur zijn.

Voor alle technische en financiële details kunt u terecht in het gids Premie B5 (.pdf).

Datum van de update: 19/04/2022