U bent hier

Wat is mijn categorie van aanvragers ?

Er bestaan 3 categorieën van aanvragers :  A, B en C

Of u nu een particulier of professional bent, er wordt op verscheidene manieren bepaald hoe u tot één van die categorieën behoort.

Voor particulieren :

De categorie A is de standaardcategorie.

Sinds 2011 worden de Energiepremies voor particulieren verhoogd in functie van hun belastbaar inkomen.

Natuurlijke personen (huisgezinnen) die ons hun aanslagbiljet van de belastingen en hun attest van gezinssamenstelling bezorgen, kunnen meer steun krijgen naargelang hun inkomsten ( categorie B of C ).
De berekening van de inkomsten van het gezin is de som van de inkomsten van ieder meerderjarig persoon in de gezinssamenstelling.

 

Inkomensgrens voor een alleenstaande

Inkomensgrens voor een samenwonende of koppel

A
(standaard voor iedereen)

Meer dan 71.565,60€

Meer dan 86.565,60€

B

Tussen 35.782,80  en 71.565,60€

Tussen 50.782,80 en 86.565,60€

C

Minder dan 35.782,80€

Minder dan 50.782,80€

Deze inkomensgrenzen worden:

  • verhoogd met 5.000 €, als alle leden van het huisgezin jonger dan 35 jaar zijn.
  • verhoogd met 5.000 € per persoon ten laste vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.

Categorie C – Voorkeurcategorie

Natuurlijke personen die een van de onderstaande statuten hebben, vallen onder categorie C.

C - Voorkeurcategorie Rechthebbende op het « leefloon » o  Attest van het OCMW
  RVV-begunstigde o Attest van het ziekenfonds
  Beschermde klanten  o  Attest van Sibelga
  Gebouw ter beschikking van een SVK o  Huurcontract die de aanvrager met een SVK verbinden

De eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersoon) die aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:  

  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in een voor 100% verhuurde wooneenheid;
  • De werken betreffen 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat van de eenheid;
  • De huurovereenkomst van minstens 3 jaar is geregistreerd.

Als een van de aangevraagde premies betrekking heeft op één van de eerste 3 aanbevelingen van het EPB-certificaat worden alle tegelijk ingediende premies berekend in categorie C.

Aangevraagde categorie

Reden

Toe te voegen bewijsstukken

 C - (voorkeurcategorie)

     Eigenaar-verhuurder

o  Kopie van de geregistreerde huurovereenkomst

o  EPB-certificaat

Voor de professionelen :

Behoudens uitzonderingen, vallen de rechtspersonen automatisch onder categorie A. 

Categorie C – Voorkeurcategorie

Bepaalde rechtspersonen worden automatisch gelijkgesteld aan de categorie lage inkomens zonder bijkomende bewijzen :

  • Sociaal Verhuurkantoren (SVK);
  • Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's);
  • het Woningfonds;
  • de mede-eigendommen : de rechtspersonen waarvan de juridische vorm een « vereniging van mede-eigenaars » (VME) is en met een ondernemingsnummer;
  • de rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK hebben afgesloten. 

Categorie C – Collectieve dienstverlening

De Energiepremieaanvragen van crèches, scholen, hoge scholen, universiteiten, sportcomplexen, beschutte en sociale werkplaatsen opvangtehuizen en homes zullen voortaan in categorie C worden berekend. 

Datum van de update: 19/04/2022