U bent hier

Hoe dien ik een premieaanvraag in?

1. Informeer u over de technische en administratieve voorwaarden

Vóór de werkzaamheden, lees de algemene voorwaarden en de technische voorwaarden zeer aandachtig. Vraag de aannemer de technische informatie in het bestek te vermelden wanneer u hem ontmoet.  Bepaalde premies vereisen specifieke documenten.  Verzeker u ervan dat de professioneel die de werken/studie uitvoert u alle garanties kan geven over de afgifte van die documenten.  

2. De werken/studies uitvoeren
Installatie van een uitrusting/apparaat of uitvoering van werkzaamheden die op de lijst van premies staan door een professioneel. Verzeker u ervan dat de technische voorwaarden worden nageleefd en neem foto's van de werf vóór, tijdens en na de werkzaamheden. 

3. De premieaanvraag voorbereiden
Stel uw dossier voor het aanvragen van de premie(s) samen na de uitvoering van de studie of de werkzaamheden. Vraag de professioneel het attest van de aannemer in te vullen en te ondertekenen en alle nodige stukken te bezorgen indien deze nog niet bij de saldofactuur werden gevoegd.

4.  De premieaanvraag indienen
De aanvraag moet worden ingediend binnen max. 12 maanden (de poststempel of e-mail geldt als bewijs) na de datum van de laatste factuur (saldofactuur) m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden of de in aanmerking komende investeringen (en niet de datum van de betaling van de factuur).

Opgelet: Dien uw dossier in binnen de gestelde termijn, zelfs indien uw dossier onvolledig is. Wanneer deze termijn verstreken is, zal de aanvraag onontvankelijk zijn.

Alle documenten die nodig zijn voor de samenstelling van uw premieaanvraagdossier worden gedetailleerd in de overeenkomstige premiegids

Bezorg uw premieaanvraagformulier (.pdf)

Leefmilieu Brussel – Afdeling Energiepremies
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel

Datum van de update: 19/04/2022