U bent hier

Bonus tot 1 september 2021

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de regering van het BHG een extra bonus in het leven geroepen. De Bonus Energiepremie verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020 aanzienlijk.

De bonus is een steunmaatregel voor de zwaar getroffen bouwsector en wil tegelijk investeringen in energierenovatie bevorderen, waarbij ook de klimaatuitdaging wordt aangepakt.

Hieronder kunt u de voorwaarden terugvinden. 

Voor wie ?

Voor alle burgers, ondernemingen of collectiviteiten die werken plannen aan hun gebouw in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. De bonus richt zich vooral op burgers met een bescheiden inkomen, op collectieve voorzieningen (rusthuizen, scholen, sportcentra, ...) en mede-eigendommen (de zogenaamde 'categorie C').

Iedereen in een hogere inkomensgroep heeft ook recht op een bonus wanneer zij natuurlijke isolatiematerialen gebruiken of drie verschillende premies aanvragen.

Voor welke werken?

  Met een gedateerde saldofactuur vanaf 01.09.2020
 • A1 - Energieaudit
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • B1 - Dakisolatie
 • B2 - Muurisolatie
 • B3 - Vloerisolatie
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
 • Verhoging met 50% van het bedrag van de bonus voor natuurlijk isolatiemateriaal voor alle aanvragers
 • B4 - superisolerende beglazing
 • Verhoging met 25% van het premiebedrag voor de aanvragers in categorie C, met een maximumbedrag van 70% van de in aanmerking komende kosten
Bonus voor het uitvoeren van meerdere werken

Indien er meer dan drie soorten van werken worden uitgevoerd (buiten premies A1, C3 en C8), wordt het premiebedrag verhoogd:

 • met 10% voor de aanvragers in categorieën A en B;
 • en met 20% voor de aanvragers in categorie C.

Bekijk de samenvattende tabel  van alle premies (.pdf).

Voorbeeld:

De werken in mijn woning zijn afgerond en ik beschik over een saldofactuur die op 22 september 2020 door mijn aannemer werd afgeleverd. Gezien de inkomsten van mijn huishouden bevind ik mij in categorie C. Ik kom dus in aanmerking voor de bonus. De uitgevoerde werken hebben betrekking op premies B1-B3-B5 en C1.

 

Bedrag met factuur

≥ 01.09.2020

Bedrag met factuur

< 01.09.2020

B1

Geïsoleerde oppervlakte: 70 m²

Natuurlijk isolatiemateriaal

Details van de berekening:

 • 70 m² x € 40 = € 2.800 x 1,25 = € 3.500
 • 70 m² x € 10 = € 700 x 1,5 = € 1.050
Totaal B1 = 4.550 €

Détail du calcul :

 • 70 m² x 40 € =€ 2.800 
 • 70 m² x 10 € =€ 700
Totaal B1 = 3.500 €

B3

Geïsoleerde oppervlakte: 60 m²

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800 x 25% = € 2.250
Totaal B3 = € 2.250

Details van de berekening:

 • 60 m² x € 30 = € 1.800
Totaal B3 = € 1.800

B5

Gecentraliseerd systeem C

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

Details van de berekening:

 • € 1.750 systeem C
Totaal B5 = € 1.750

C1

1 verwarmingsketel 27 kW

Bonus buizen van 5 m

Details van de berekening:

 • € 1.800 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 2.150

Details van de berekening:

 • € 1.800 verwarmingsketel
 • 5 m x € 70 = € 350
Totaal C1 = € 2.150
Bonus meerdere werken

20% extra op het totale toegekende bedrag per premie:

 • (4.550 + 2.250 + 1.750 + 2.150) x 0,2 = € 2.020
Totaal bonus: € 2.020
 
TOTAAL ontvangen premies € 12.120 € 8.600

Opgelet: de premieaanvragen die zijn vergezeld van een saldofactuur die dateert van vóór 1 september 2020, vallen niet onder deze wijzigingen en zullen worden behandeld volgens de financiële voorwaarden van de energiepremies 2020 die op 19 december 2019 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn goedgekeurd. De technische gids van elke energiepremie stelt op nauwkeurige wijze het bedrag vast dat voor elke inkomenscategorie wordt toegekend in functie van de datum van de saldofactuur.

Datum van de update: 13/10/2020