U bent hier

Andere premies en steunmaatregelen voor particulieren

Renovatiepremies

Voor een serie werken kan de aanvrager ook renovatiepremies aanvragen.
Opgelet, de aanvragen voor deze premies moeten vóór het begin van de werken ingediend worden.

Meer info: www.huisvesting.irisnet.be

Het totaalbedrag van de renovatie- en energiepremies mag niet groter zijn dan 90% van de investeringen die in aanmerking komen.

Gemeentelijke premies

Veel Brusselse gemeenten kennen premies toe voor energiebesparende investeringen. Ga bij uw gemeentebestuur na of u wel voldoet aan de technische en administratieve voorwaarden.

Belastingvermindering voor energiezuinige woningen

De FOD Financiën biedt de inwoners van Brussel de mogelijkheid om een belastingvermindering te verkrijgen voor energiezuinige woningen van zodra ze voor 1 januari 2012 een contract hebben afgesloten om:

  • een nieuwe lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning te kopen of
  • een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning te laten bouwen of
  • een onroerend goed te laten renoveren om het te transformeren in een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning.

Om die belastingvermindering te verkrijgen, moet u bij uw belastingaangifte een fiscaal certificaat lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning voegen.

Het verkrijgen van dat certificaat hangt af van uw project.

  • Als u een aanvraag voor de energiepremie B10 passief of (zeer) lage energie heeft ingediend, zal het certificaat u worden afgeleverd op het moment van de uitbetaling van de premie.
  • Als uw project een passief- of nulenergieproject is, maar u geen energiepremie heeft aangevraagd, moet u een certificaataanvraag indienen bij het Passiefhuis Platform (PHP vzw) of het Plate-forme Maison Passive (pmp asbl). Alle informatie over de procedure om uw attest te verkrijgen vindt u op de volgende pagina.
  • Als uw project een lage-energieproject (< 30 kWh/m²/jaar) is, maar u geen energiepremie heeft aangevraagd, moet u een aanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel door een e-mail te versturen met de mededeling "fiscaal attest lage energie". Uw e-mail zal het EPB-referentienummer moeten vermelden van de woningen waarvoor u een lage-energiecertificaat wil verkrijgen. Bij ontstentenis zal een kopie van het door een EPB-adviseur gecodeerde EPB-bestand vereist zijn.

Meer informatie…

De Brusselse groene lening

De Brusselse groene lening verleent particulieren krediet met het oog op de financiering van werken die een energiebezuiniging moeten opleveren. Die financiering kan oplopen tot 25.000 €. De werken in het kader van die bijzondere lening moeten aan de voorwaarden voor energiepremies voldoen.

Wil u meer weten over de voorwaarden en de te ondernemen stappen om voor een Brusselse groene lening in aanmerking te komen? Dan raden we u aan gratis contact op te nemen met een deskundige van Homegrade via de website www.homegrade.brussels.

Persoonlijk advies

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met Homegrade.
 
 
Datum van de update: 24/08/2022