U bent hier

De energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elk jaar stelt Leefmilieu Brussel een energiebalans op van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verstrekt alle gegevens met betrekking tot de energie voor het ganse gewestelijke grondgebied.  

Het principe van een balans is dat van een boekhoudkundige balans :  het brengt de hoeveelheden beschikbare energie (lokale producties en import), eventueel na transformatie in elektriciteit en/of in warmte, in balans met de hoeveelheden finale energie verbruikt door de verschillende sectoren.

De energiebalans is in vele opzichten belangrijk want :

  • ze voedt de berekening van de gewestelijke inventaris van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen ; 
  • ze maakt het mogelijk om de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren ;
  • ze maakt het mogelijk om aan de Europese en internationale rapporteringsvereisten te voldoen.

De gebouwen, eerste energieverbruikers in het BHG

In 2016 was de voornaamste energieverbruikende sector in Brussel, de woningsector (38%), gevolgd door de tertiaire sector (36%), de transportsector (22%), en tenslotte de industriesector (4%).

Het grootste deel van het energieverbruik gebeurt in residentiële en tertiaire gebouwen : het is dus in die sectoren dat maatregelen met betrekking tot het rationeel gebruik van energie prioritair moeten toegepast worden.  

Voor wat betreft de tertiaire gebouwen, zijn specifieke acties ontwikkeld voor :

  • overheidsinstanties en beheerders van grote openbare gebouwenparken in het Gewest, zoals de projecten NRClick en Solarclick ;
  • beheerders van grote gebouwen of private gebouwenparken, zoals het PLAGE-programma.

Andere acties, zoals de acties opgenomen in de EPB-wetgeving, hebben als doel het meer efficiënt maken van ofwel het omhulsel van het gebouw, ofwel de technische installaties ervan, zoals de verwarming, de ventilatie en de airconditioning.

Het energieverbruik van het transport is hoog en vermindert niet, in tegenstelling tot het verbruik van de gebouwen. De toepassing van specifieke maatregelen om het te verminderen is essentieel om de globale doelstellingen voor de vermindering van uitstoot op gewestelijk niveau te behalen.  

Een energieafhankelijk Gewest

Als stadgewest is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erg afhankelijk voor haar energievoorziening : meer dan 90% van het eindverbruik ervan komt van buiten het Gewest.  

Sinds een tiental jaar stijgt het energieverbruik afkomstig van hernieuwbare bronnen, maar deze blijft beperkt omwille van het klein potentieel in een stadscontext (moeilijke geothermie, onmogelijke waterkracht) en de nabijheid van de luchthaven (uitsluitingszone voor de installatie van windturbines). In 2016 vertegenwoordigden de hernieuwbare energiebronnen 2,85% van het eindverbruik aan energie in het Gewest.  

De voornaamste energievectoren zijn aardgas (43% van het eindverbruik) en elektriciteit (26%), gevolgd door vloeibare olieproducten zoals benzine, diesel, en stookolie (27%).

Datum van de update: 23/04/2019