U bent hier

Kies een energieleverancier

De gas- en elektriciteitsmarkten zijn vrijgemaakt. Ze worden op gewestelijk niveau omkaderd door 2 ordonnanties en hun uitvoeringsbesluiten:

  • De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op federaal niveau worden de gas- en elektriciteitsmarkten ook omkaderd door: 

Tal van actoren zijn actief op deze markten: de consumenten, de leveranciers, distributienetbeheerders en transmissienetbeheerders, de regulatoren. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • De distributienetbeheerder voor elektriciteit en de distributienetbeheerder voor gas is Sibelga: www.sibelga.be
  • De regulator is Brugel: www.brugel.be

Vergelijking van het aanbod van de leveranciers 

Om het aanbod van de leveranciers te vergelijken kan u:

  • Brusim, de simulator van de aanbiedingen van de regulator, raadplegen: www.brusim.be
  • een beroep doen op de gratis en gepersonaliseerde dienst van het Informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit: www.inforgazelec.be

Probleem met een leverancier of een netbeheerder ?

In geval van een probleem met een leverancier of een netbeheerder kunt u :

  • zich wenden tot de klachtendienst van uw leverancier of netbeheerder. 

Indien u geen toereikend antwoord krijgt van de klachtendienst van uw leverancier of netbeheerder kunt u:

Begeleiding van de gebruikers

Voor begeleiding en advies bij uw stappen, voor vragen over uw contract, uw factuur of uw rechten inzake energie kunt u de gratis begeleidingsdienst van het Informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit raadplegen: www.inforgazelec.be

info gas elek nl logo

Begeleiding van de maatschappelijk werkers

De website en telefonische permanentie "SocialEnergie" is beschikbaar voor de maatschappelijk werkers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn op het gebied van energie:  www.socialenergie.be

Groene stroom

Wat is groene energie ?

Datum van de update: 28/09/2020